Saturday, April 5, 2014

Tanyalah Ustaz Siri 87 ( Batas Pergaulan Wanita, Aliran Dalam Dunia Islam, Puasa Nazar, Tafsir Surah al-Baqarah Ayat 54 dan Matahari Terbit Sebelah Barat.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم  

Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. 

Sahabat yang dirahmati Allah,    
Tanyalah Ustaz Siri 87 adalah menjelaskan persoalan batas pergaulan wanita, aliran dalam dunia Islam, puasa nazar, tafsir surah al-Baqarah ayat 54 dan matahari terbit sebelah barat.

491. Soalan : Bolehkah seorang perempuan berkawan dengan lelaki? Apakah batas-batasnya.?

Jawapan :  

Wanita muslimah perlu menjaga batas-batas pergaulannya terutama terutama rakan yang berlainan jantina. Islam melarang menghampiri zina iaitu berdua-duaan lelaki dan wanita tanpa mahramnya. Jika menghampiri zina di larang apatah lagi melakukan zina sangat-sangat dilarang. Apabila kita mencari sahabat maka carilah sahabat yang baik lagi solehah yang akan dapat membantu dunia dan akhirat kita, jangan cari sahabat yang hanya jaga dunia kita dan melupakan kehidupan di hari akhirat. 

Ulama' Salaf ada memberi pesanan :  "Carilah banyak sahabat, kerana sesungguhnya tiap-tiap mukmin itu mempunyai syafaat.Maka semoga engkau dapat masuk ke dalam syafaat sahabatmu. Orang-orang beriman dan beramal soleh dapat memberi syafaat (pertolongan) kepada sahabat-sahabatnya dan membawa masuk kedalam syurga. Dikatakan juga , apabila Allah SWT. mengampunkan dosa seseorang, maka orang tersebut akan dapat memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya."

Bagaimana Allah SWT memberi kemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa, ketika didunia mereka bersahabat dan bersaudara kerana Allah SWT, mereka bertemu disyurga duduk berhadap-hadapan. Firman-Nya yang bermaksud : " Dan Kami cabut akan apa yang ada di hati mereka dari perasaan hasad dengki sehingga menjadilah mereka bersaudara (dalam suasana kasih mesra) serta mereka duduk berhadap-hadapan di atas pelamin masing-masing." (Surah al-Hijr ayat 47)

Di dalam hadis Qudsi Allah SWT berfirman yang bermaksud: "Dimanakah orang-orang yang berkasih sayang kerana kemuliaanku pada hari ini, Aku perlindungi mereka dibawah naungan Ku pada hari yang tiada lagi naungan kecuali naungan-Ku" (Hadis Riwayat Muslim)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muaz dari Rasulullah SAW baginda bersabda maksudnya: "Allah Azzawajalla berfirman: 'Orang-orang yang berkasih sayang kerana kemuliaanKu, mereka mempunyai beberapa-beberapa mimbar dari cahaya, sangat dicita-citakan tempat-tempat mereka itu oleh para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada." (Hadis Riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim)

492. Soalan : Saya nak tanya ustaz apakah perbezaan aliran Mu'tazilah, Khawariz, Qadariah, Syiah dan Ahli Sunnah Wal Jemaah,  trima kasih, wasalam

Jawapan : 

Firqah (Aliran Pemikiran) Dalam Islam :

Pertama : Aliran Khawarij (37 Hijriah) -

Ciri kaum Khawarij : 

1. Dosa besar menjadi kafir. 

2. Mengkafirkan pelaku dosa besar dan mensikapi pelakunya sebagai orang kafir, baik dalam hal hukum, negeri, muamalah, maupun perang. 

3. Memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan menganggap mereka sebagai orang kafir. 

4. Terpedaya dengan merasa berilmu, dan meremehkan ulama, sampai-sampai mereka merasa lebih alim dibandingkan dengan Ali, Ibnu Abbas, dan seluruh Sahabat. 

5. Cepat menganggap dan mensikapi orang yang tak setuju dengan mereka tanpa tatsabbut (meneliti). 

6. Bersikap kasar, kaku, dan keras dalam menghukum, bermuamalah, berperang dan berdebat. 

7. Berpandangan sempit, terburu-buru mengambil keputusan dan kurang sabar. 

Kedua : Aliran Syiah (38 Hijriah) 

Semula gerakan ini hanyalah gerakan politik tapi lama kelamaan menjadi Aliran Teologi (Th 38 H) dan semakin membesar sepeninggal Ali bin Abi Thalib. 

Ciri Syiah : 

1. Berlebih-lebihan memuja Sayidina Ali kwh. dan imam 12 dan menganggap mereka semua maksum.

2. Tidak mengakui Khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman r.a malah Syiah mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW kecuali 3 orang sahabat sahaja yang tak murtad.

3. Syiah adalah ajaran yang sesat lagi menyesatkan. Syiah di asaskan oleh orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam iatu Abdullah bin Saba'. Beliau merancang dan membunuh Saidina Uthman bin Affan.

Perkara-perkara yang membawa kesesatan di dalam ajaran Syiah adalah seperti berikut :

Pertama : Syiah percaya bahawa para imam mereka adalah maksum sehingga mengatasi Nabi dan bebas daripada dosa atau tidak berdosa. Menurut Syiah lagi, para Imam Syiah bebas daripada kesalahan, ghaflah (lalai) dan lupa sama ada dengan sengaja atau tidak sengaja serta kedudukan imam itu mengatasi kedudukan kenabian.

Perkara ini menurut ulama Syiah adalah ijmak atau kesepakatan golongan terdahulu dan terkemudian Syiah. Oleh kerana itu para imam Syiah mempunyai kuasa mutlak dan hak serta pemilihan dalam menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Kedua : Syiah percaya bahawa al-Quran yang wujud di tangan kaum muslimin pada hari ini telah mengalami perubahan. Perkara ini diakui oleh ulama mereka seperti al-Kulaini dan Muhammad Baqir al-Majlisi dalam karangan mereka. Syiah mendakwa mereka memiliki al-Quran yang disebut sebagai “Mashaf Fatimah” dan ianya tiga kali ganda banyaknya daripada al-Quran yang kita miliki.

Lihatlah bagaimana orang Syiah menganggap bahwa Al Quran yang ada di tengah-tengah kita belum sempurna. Dan lihatlah bagaimana Syiah berdusta atas nama Saidina Ali k.wj. Mereka menyatakan bahawa hanya Ali bin Abi Talib yang boleh mengumpulkan Al Quran.

Secara langsung orang Syiah telah membantah firman Allah Ta’ala,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Maksudnya : “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redai Islam itu jadi agama bagimu.” (Surah Al Maidah ayat 3). Ayat ini menunjukkan bahawa Islam telah sempurna, begitu pula Al Quran.

Ketiga : Syiah tidak mengiktiraf hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh kebanyakan para sahabat seperti Abu Hurairah r.a, Samrah bin Jundub r.a, Amr bin al-Ass r.a. dan sebagainya. Syiah juga menolak hadis-hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Saidatina Aisyah r.ha. 

Menurut Syiah, umat Islam telah kufur selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW kecuali tiga atau empat orang sahabat iaitu al-Miqdad bin al-Aswad r.a, Abu Dzar al-Ghifari r.a. dan Salman al-Farisi r.a. kerana mereka tidak berpegang dan tidak mempercayai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat bahkan meletakkan hadis-hadis tersebut dalam kelompok hadis-hadis palsu. Syiah hanya menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ahli al- bait atau kerabat Nabi SAW sahaja.

Ketiga : Aliran Jabariah (120 H) 

Aliran jabariah muncul di Khurasan. Pelopor aliran ini adalah Al-Ja'd bin Dirham (yang terbunuh tahun 124H). Aliran ini mengajarkan faham bahawa manusia tidak memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu dan tidak memiliki kemauan. Dengan kata lain semua kemauan dan perbuatan manusia sesungguhnya kehendak Allah SWT, namun manusia tetap menerima kesan atas perbuatannya. 

Jadi manusia ini "majbur" artinya tidak berdaya apa-apa. Kasab atau usaha tidak ada sama sekali. 

Keempat : Aliran Mu'tazilah (sekitar 80-131 H) dan Qadariah.

1. Aliran Mu'tazilah boleh dikatakan sama dengan Qadariah, atau boleh dibilang Faham tentang takdir Qadariah masuk kedalam Aliran Mu'tazilah. 

2. Mu'tazilah muncul di Basrah Iraq dipelopori oleh Wasil bin Ata (80-131 H) memisahkan diri dari gurunya Hasan al Basri kerana perbezaan pendapat keduanya. 

3. Wasil bin Ata berpendapat bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara 2 tempat tidak mukmin dan tidak kafir yg bererti fasik. Sedangkan Hasal al-Basri berpendapat mereka tetap mukmin. 

Ciri Mu'tazilah : 

1. Tuhan tidak mempunyai sifat 

2. Manusia membuat pekerjaannya sendiri konsep takdir = Qadariah 

3. Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata dalam Syurga 

4. Orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara 2 tempat .

5. Mikraj nabi Muhammad SAW hanya dengan roh sahaja 

6. Al Quran Makhluk 

7. Aliran ini memperTuhan Akal mereka.

Kelima : Ahlussunnah wal Jamaah (sekitar 260 H) 

Ciri Ahli Sunnah Wal Jemaah :

1. Bidang akidah, tauhid, atau kepercayaan: Imam Abul Hasan al-Asy’ariy dan Imam Abu Mansur al-Maturidiy. 

2. Dalam bidang feqah mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. 

3. Tuhan memiliki sifat-sifat yang mulia.

4. Alquran sebagai Qadim bukan Makhluk

5. Allah SWT tidak berjisim dan tidak bertempat.

Berdasarkan huraian di atas jelaslah bahawa Aliran Khawarij, Syiah, Jabariah, Mu'tazilah, Qadariah adalah sesat dan menyesatkan. hanya Aliran Ahli Sunnah Waj Jemaah yang jelas tidak sesat samaada di dalam bidang ilmu tauhid, ilmu feqah dan ilmu tasauf. Oleh itu berhari-hatilah jika kita berjumpa aliran pemikiran yang sesat supaya kita rujuk untuk kembali kepada al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam

493. Soalan : Saya ada kemusykilan hendak pertanya...saya telah bernazar hendak berpuasa sunat 2 hari isnin dan khamis atas sebab 2 tertentu...adakah puasa saya ini puasa sunat atau puasa nazar..apakah perbezaan antara puasa sunat dan puasa nazar?

Jawapan : 

Apabila saudara telah bernazar di dalam hati untuk berpuasa 2 hari pada hari Isnin dan Khamis untuk sesuatu tujuan dan dengan izin Allah apa yang saudara hajatkan berjaya maka wajib saudara puasa 2 hari ini adalah puasa Nazar bukan puasa sunat walau pun dilaksanakan pada hari Isnin dan Khamis

Nazar merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Melalui nazar seseorang itu mewajibkan ke atas dirinya suatu kebajikan dengan kerelaan hati serta niat yang ikhlas semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada dasarnya, perkara yang dinazarkan ialah perkara-perkara yang disunatkan oleh syariat seperti berpuasa sunat, bersedekah, menunaikan umrah dan sebagainya. Nazar seperti ini wajib ditunaikan. Jika ditunaikan, maka orang yang bernazar akan mendapat pahala.

Allah Taala berfirman yang bermaksud, "Mereka (orang-orang yang baik) menunaikan nazar dan merasa takut akan suatu hari di mana ketika itu azab merata di mana-mana. (Surah Al-Insaan ayat 7)

Di dalam ayat di atas Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, "Barang siapa yang bernazar untuk melakukan ketaatan maka hendaklah dia laksanakan ketaatan itu kepada-Nya. (Hadis Riwayat Bukhari).

 Bila puasa nazar jangan diniatkan puasa sunat hari Isnin kerana dalam niat ibadah tidak boleh 2 dalam 1 kerana jika kita solat niat satu saja samaada solat fardu atau solat sunat. Begitu juga puasa perlu satu-satu, jika puasa sunat niatkan sunat tetapi jika puasa qada atau puasa nazar niatkan qada atau nazar.

494. Soalan : Apakah maksud : a. "bunuhlah dirimu" dalam surah Al-Baqarah ayat 54.

"Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya: "Wahai kaumku sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu sendiri kerana mengambil anak sapi menjadi tuhan, sebab itu bertaubatlah kamu kepada Yang Maha Menjadikan kamu, bunuhlah dirimu! Demikian itu lebih baik bagimu disisi Yang Menjadikan kamu. Lalu Tuhan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dia penerima taubat lagi Maha Penyayang"

b. " kemudian Kami bangkitkan kamu sesudah matimu, mudah-mudahan kamu berterima kasih" (Surah Al-Baqarah ayat 56)

Soalan : Adakah Bani Israel itu benar-benar mati?. Terima kasih.

Jawapan : 

Mereka yang menyembah anak sapi mati dibunuh oleh mereka yang tidak menyembah anak sapi, atau mereka membunuh diri mereka sendiri baru taubat mereka diterima oleh Allah SWT. jumlah mereka yang mati adalah 70,000 orang. 

Firman AllahSWT maksudnya, "Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: `Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.`(Surah al-Baqarah ( 2) ayat 54)

Tafsirannya :

Dengan ayat ini Allah SWT. memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar menyampaikan kepada Bani Israel yang ada pada waktu itu bahawa Musa a.s. dahulu sekembalinya dari munajat dengan Tuhannya, Musa a.s. mendapati kaumnya menyembah patung anak sapi, lalu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku Sesungguhnya dengan perbuatan kamu menjadikan anak sapi itu sebagai tuhanmu, kamu telah membinasakan diri kamu sendiri dan telah melenyapkan pahala yang sedianya akan kamu terima di sisi Tuhanmu. Alangkah baiknya, seandainya kamu menepati janji yang telah diikrarkan dan kamu mengikuti syariatku . Oleh sebab itu bertaubatlah kepada Tuhanmu telah menciptakan kamu dan janganlah berbuat kebodohan semacam itu, di mana kamu telah meninggalkan Tuhanmu yang sesungguhnya, lalu kamu mengambil anak sapi sebagai sembahanmu. 

Musa a.s. juga memerintahkan kepada mereka, "Bunuhlah diri kamu". Maksudnya: agar orang-orang yang tidak berbuat kejahatan itu di antara mereka membunuh mereka yang telah bersalah itu, atau mereka yang telah berbuat kejahatan itu supaya membunuh diri mereka sendiri sebagai pernyataan taubat kepada Allah SWT. 

Kemudian Musa a.s. mengatakan kepada mereka bahawa bertaubat dan membunuh diri sebagai pernyataan taubat itu lebih balk bagi mereka di sisi Allah SWT daripada terus-menerus berbuat kedurhakaan yang menyebabkan mereka di timpa azab. Apabila mereka telah bersih dari kotoran-kotoran dosa itu, barulah mereka patut menerima pahala dan ganjaran. 
Pada akhir ayat ini Allah SWT menerangkan bahawa setelah mereka melakukan yang diperintahkan Musa a.s. Allah SWT. menerima taubat dan memaafkan kesalahan mereka kerana Dialah yang memberikan jalan kepada orang-orang yang berdosa itu untuk bertaubat dan Dia menerima taubat itu dari mereka, sebab Dia Maha Pengasih kepada orang-orang yang mau bertaubat kepada-Nya. Seandainya tidak demikian, tentulah segera ditimpakan kebinasaan kepada mereka lantaran dosa-dosa besar yang mereka lakukan itu. 

Tafsir Jalalain / Surah Al Baqarah ayat 54 

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (54) 

(Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya) yang telah menyembah patung anak lembu itu ("Hai kaumku! Sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu karena kamu telah mengambil anak lembu) sebagai sembahan, (maka bertaubatlah kamu kepada Tuhanmu) yang telah menciptakanmu atas kesalahanmu tidak menyembah kepada-Nya, (maka bunuhlah dirimu) maksudnya hendaklah yang tidak bersalah di antaramu membunuh yang bersalah. (Demikian itu) yakni membunuh itu (lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu) hingga dituntun-Nya kamu untuk melakukannya dan dikirim-Nya awan hitam agar sebagian kamu tidak melihat lainnya yang akan menyebabkan timbulnya rasa kasihan di antara kamu yang akan menghalangi pembunuhan ini. Maka berhasillah pembunuhan masal itu sehingga yang tewas di antara kamu tidak kurang dari tujuh puluh ribu orang banyaknya. (Maka Allah menerima taubatmu. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang").

55 Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: `Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang`, kerana itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya.(Surah al-Baqarah( 2) ayat 55)

Tafsir Surah Al Baqarah ayat 55 

وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (55) 

Dalam ayat ini Allah SWT mengingatkan Bani Israel kepada sifat-sifat dan keingkaran nenek moyang mereka dahulunya kepada Nabi Musa a.s. yaitu bahawa mereka pernah berkata kepada Nabi Musa a.s., "Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami dapat melihat Allah terang-terangan". Kerana sikap dan kelakuan mereka yang demikian itu maka Allah SWT. menurunkan azab kepada mereka, yaitu halilintar yang menyambar mereka. Menurut riwayat, mereka berjumlah tujuh puluh orang yang dipilih oleh Nabi Musa a.s. untuk pergi bersamanya ke Bukit Tursina, meminta ampun atas kesalahan mereka menyembah anak sapi.

Mereka mengatakan kepada Nabi Musa a.s. bahawa sebelum mereka dapat melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri, mereka tidak akan beriman, tidak akan membenarkan ucapan Nabi Musa a.s. bahawa Taurat itu adalah Kitab Allah dan bahwa Musa telah mendengar perkataan-Nya bahawa dia memerintahkan untuk menerima perkataan dan mengamalkannya. Lalu datanglah halilintar menyambar mereka itu, sedang yang lain menyaksikan peristiwa itu dengan jelas . 

Demikian sikap Bani Israel itu terhadap Nabi Musa a.s. mereka selalu bertingkah dan membangkang. Maka datanglah azab Tuhan kepada mereka. Bermacam-macam penyakit menimpa mereka. Binatang-binatang kecil yang menyebarkan penyakit-penyakit itu telah membinasakan sejumlah besar dari mereka. Maka tidaklah mengherankan bahawa ketika datang Nabi Muhammad SAW menyeru mereka kepada agama Islam, mereka bersikap menentang dengan dalih, mereka menolak seruan itu.
56. Setelah itu Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati, supaya kamu bersyukur.(Surah al-Baqarah (2) ayat 56)

''Tafsir Ibnu Katsir surah Al baqarah ayat 54''

Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu, dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Maka Allah akan menerima tobatmu. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang. surah Al baqarah ayat 54
Ayat ini mengandung penjelasan mengenai penerimaan tobat Bani Israel oleh Allah Ta’la karena mereka menyembah anak lembu, tatkala Musa a.s. pergi memenuhi perjanjian dengan Tuhannya. Mereka merasa telah melakukan kejahatan yang besar, yaitu menyekutukan Allah, dan mereka memandang diri mereka telah tersesat, maka mereka berkata, ”Jika Tuhan Kami tidak mengasihi kami dan mengampuni kami ...” maka Musa berkata, ”Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menzalimi dirimu sendiri karena kamu telah menuhankan anak lembu, maka bertobatlah kepada Tuhanmu.” Kata ”kepada Tuhanmu” mengingatkan betapa besarnya kejahatan yang mereka lakukan. Yakni, bertobatlah kamu kepada Allah yang telah menciptakan kamu, dan kamu telah menyembah hal lain bersama-Nya.

Telah diriwayatkan oleh an-Nasa’i, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim dari hadits Yazid bin Harun melalui sanad yang sampai kepada Ibnu Abbas, dia berkata, ”Allah Ta’ala berfirman, ’Sesungguhnya cara tobat mereka ialah hendaknya setiap orang membunuh orang yang dijumpainya, baik ayah maupun anak, dan membunuhnya dengan pedang. Pada saat itu tidak peduli siapa yang membunuh. Maka orang-orang yang tidak diketahui oleh Musa dan Harun apa yang diketahui dosa mereka oleh Allah mereka mengakui kesalahannya, dan melakukan cara tobat yang diperintahkan. Maka Allah mengampuni orang yang membunuh dan yang dibunuh.’”

Ibnu Jarir berkata, ”Al-Qasim bin Abi Barrah memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Said bin Jubeir dan Mujahid berkata mengenai firman Allah Ta’ala ’maka bunuhlah dirimu’, ’Sebagian Bani Israel menyerang yang lain dengan pisau besar, sebagian orang membunuh sebagian yang lain, dan seseorang tidak berbelas kasihan baik kepada yang dekat maupun jauh. Hal itu terus terjadi hingga Musa menyingsingkan bajunya dan mereka melemparkan mayat yang ada di hadapannya sehingga diketahui jumlah korban sebanyak 70.000 orang. Dan Allah menurunkan wahyu kepada Musa, ’Cukuplah bagi-Ku, sungguh Aku memandang cukup.’ Hal itu terjadi tatkala Musa menyingsingkan bajunya.’”

Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad yang baik dari az-Zuhri, dia berkata ihwal persoalan ini, ”Maka Musa dan Bani Israel pun bersedih karena kematian tersebut. Maka Allah Yang Mahaagung menurunkan wahyu kepada Musa, ” ’Apa yang membuatmu sedih? Adapun Bani Israel yang terbunuh, sebenarnya mereka itu hidup di sisi-Ku dan mendapat rezeki. Sedangkan orang yang masih hidup, telah Ku-terima taubatnya.’ Maka bergembiralah Musa dan Bani Israel dengan wahyu itu. Itulah maksud firman Allah, ”Maka Allah akan menerima taubatmu, sesungguhnya Dialah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.’ ”Wallahu a'alam.

495. Soalan : Saya ingin bertanya,seandainya matahari terbit dari barat,pintu taubat akan tertutup..jadi,apa yang perlu kita lakukan?adakah solat fardhu akan diteruskan dan adakah segala amalan baik kita masih lagi diterima oleh Allah S.W.T?..dan bagaimanakah keadaan keadaan umat islam pada ketika itu menurut hadis Rasulullah S.A.W..mohon pencerahan..terima kasih..

Jawapan :  

Nabi SAW bersabda maksudnya,".....apabila matahari terbit dari barat, maka orang-orang pun melihatnya. lantas mereka beriman seluruhnya. maka itulah saat ketika iman seseorang tidak lagi bermanfaat bagi dirinya yang belum beriman sebelum itu atau belum mengusahakan kebaikan dalam masa imanya." (HR. Bukhari kitab Ar riqaq di kutip dari yaumul qiyamah hal oleh Yusuf Wabil)

Dalam buku Dr. Naim Yassin yang bincangkan tentang matahari terbit sebelah barat sebagai tanda besar kiamat. Beliau bawa ayat Quran surah Al-An`am 157 dan menyatakan penafsiran ulama berdasarkan kitab Fathul Bari bahawa bila matahari terbit sebelah barat segala amalan soleh tidak diterima Allah. Apabila berlaku keadaan ini (matahari sudah terbit sebelah barat) maka semua ibadat tidak diberi pahala oleh Allah S.W.T .

Menurut Hadis Abu Hurairah r.a itu (Fathul Bari: 11/352 dan Muslim:1/37 Hadis no 157) menjelaskan bila matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, Bila tanda besar kiamat itu berlaku antaranya matahari terbit dari barat, maka tamatlah masa beramal bagi manusia.

Pintu taubat telah ditutup. Amal manusia akan dikira sebelumnya sahaja. Jika ketika itu dia beriman dan bertakwa maka terselamatlah mereka sebaliknya jika mereka kafir kepada Allah SWT dan Rasul-Nya maka mereka tetaplah menjadi kafir sehingga berlaku.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radliallaahu ‘anhu bahawasanya Rasulullah Sallallaahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت، فرآها الناس؛ آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانُها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا 

Maksudnya : “Tidaklah tegak hari kiamat hingga matahari terbit dari arah barat. Apabila ia telah terbit (dari arah barat) dan manusia melihatnya, maka berimanlah mereka semua. Pada hari itu tidaklah bermanfaat keimanan seseorang yang tidak beriman sebelum hari itu atau belum mengusahakan kebaikan di masa imannya”.No comments:

Post a Comment