Tuesday, March 17, 2015

Tanyalah Ustaz Siri 232 (Tafsir Surah An-Najm Ayat 39, Hukum Aqiqah Selepas Baligh, Memakan Masakan Orang Yang Tak Solat, Masaalah Remaja Kesunyian, Dan Kelebihan Bersugi.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh                                                                              

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم  


Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. 


Sahabat yang dirahmati Allah,    

Tanyalah Ustaz Siri 232 adalah menjelaskan persoalan tafsir surah an-Najm ayat 39, hukum aqiqah selepas baligh, memakan masakan orang yang tak solat, masaalah remaja kesunyian, dan kelebihan bersugi.

1116. Soalan : Ustaz minta tolong pencerahan tentang dalil Surah an-Najm ayat 39 ni kerana ramai orang persoalkan tentang ini.

Jawapan :

: Firman Allah SWT :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) 

Maksudnya, "Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,(Surah an-Najm (53) ayat 39)

Huraiannya :

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahawa atas perbuatan yang baik manusia itu hanya memperoleh ganjaran dari usahanya sendiri. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, bahawa Nabi SAW bersabda: 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له وصدقة جارية من بعده وعلم ينتفع به 

Maksudnya, "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia putuslah semua amal perbuatan (yang menyampaikan pahala kepadanya) kecuali tiga perkara, anak yang soleh yang berdoa kepadanya, sedekah jariah (wakaf) sesudahnya dan ilmu yang dapat diambil manfaat dari padanya. (H.R. Muslim) 

Sebenarnya ini semua termasuk usaha seseorang, jerih payahnya, sebagaimana tersebut dalam hadis (Lihat Tafsir Al Maragi, hal. 66, juz 29, jilid IX) 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولد الرجل من كسبه 

Maksudnya, "Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri dan anaknya termasuk usahanya juga."

Doa anak soleh makbul di sisi Allah SWT. Bukan sahaja doa tetapi semua amal soleh yang di kerjakan oleh anak-anak si mati lelaki dan wanita. Berakhlak dengan akhlak Islam, menghayati Islam di dalam kehidupan, berdakwah dan berjuang di jalan Allah SWT maka ibu bapa nya yang berada di alam barzakh akan mendapat pahala kerana semasa di dunia dulu arwah telah mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. 

Sedekah jariah seperti wakaf adalah bekas usahanya, 

Allah berfirman: 

إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 

Maksudnya, "Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan."(Surah Yasin ayat 12) 

Ilmu yang disebarkan lalu orang-orang mengikutinya dan mengamalkannya termasuk juga usahanya. Dan telah diriwayatkan di antaranya hadis sahih: 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من اتبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا 

Maksudnya, "Orang yang mengajak kepada suatu petunjuk maka baginya pahala yang serupa dengan pahala orang yang mengikut petunjuknya itu, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti sedikitpun." (H.R. Muslim) 

Imam Ahmad bin Hanbal dan golongan besar dari para ulama Syafi'i berpendapat bahwa pahala bacaan sampai kepada orang mati, apabila pembacanya niatkan pahala tersebut untuk si mati.

1117. Soalan : Bolehkan ustaz jelaskan hukum buat aqiqah anak yang baru di lahirkan bila waktu yang paling afdhal. Dan adakah anak yang telah baligh boleh lagi di buatkan aqiqah?

Jawapan : 

Jika anak sudah baligh maka sudah gugur tanggungjawab ibu bapa untuk mengaqiqahkan anak-anak mereka. Had umur menurut pandangan ulama adalah sebelum anak tersebut baligh. Aqiqah yang paling afdhal adalah ketika umur anak 7 hari, di berikan nama, di cukur rambutnya dan di tahnik. Waktu yang lain adalah ketika berumur 14 dan 21 hari. 

Allah SWT Maha Mengetahui kita tak mampu nak buat aqiqah untuk anak sehingga dia mencapai umur baligh. Setelah terlepas aqiqah maka amal ibadah yang paling afdhal adalah berkorban pada hari raya Haji atau hari Tasrik (11, 12 & 13 Zulhijjah).

 Pendapat yang mengatakan boleh di aqiqahkan selepas baligh adalah dhaif iaitu mengaqiqah untuk dirinya sendiri.

Mereka berdalil dengan hadis :

أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة

”Bahwasannya Nabi Sallallaahu ’Alaihi Wasallam mengaqiqahi dirinya sendiri setelah nubuwwah (diangkat menjadi nabi)”.

Hadis ini pun dla’if .[Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 9/300 no. 19273 dari jalur ‘Abdurrazzaq, dan hadits ini diriwayatkan dalam Mushannaf-nya no. 7960; dari ’Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah, dari Anas radliyallaahu ’anhu.]

Al-Baihaqi menegaskan bahwa hadits ini munkar, kemudian beliau menyebutkan sanadnya dan berkata : ”’Abdurrazzaq berkata : Para ulama tidak memakai riwayat dari ’Abdullah bin Muharrar dikarenakan kondisi hadits ini” [As-Sunan Al-Kubraa 9/300].

Al-Bazzar berkata : ”Hadits ini hanya diriwayatkan melalui jalur ’Abdullah bin Muharrar dan ia adalah perawi yang sangat lemah” [Zawaaid no. 1237]. ’Abdullah bin Muharrar adalahmatrukul-hadiits sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daruquthni dan selainnya. Adapun Abusy-Syaikh meriwayatkan dari Isma’il bin Muslim. Dia adalah perawi lemah. Ibnu Hajar berkata mengenai hadits yang dibawakan Abusy-Syaikh : ”Barangkali Isma’il mencuri hadits ini dari ’Abdullah bin Muharrar” [lihat Fathul-Baariy oleh Ibnu Hajar 9/595].

Selain itu, kelemahan hadits ini juga terletak pada ’an’anah dari Qatadah.
Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabarani dalam Al-Ausath no. 994, Ath-Thahawi dalam Al-Musykil1/461, dan yang lainnya dari jalan Al-Haitsam bin Jamil, dari ’Abdullah bin Al-Mutsanna, dari Tsumamah, dari Anas bin Malik radliyallaahu ’anhu. Al-Hafidh mengatakan bahwa sanad hadits ini kuat (hasan) karena ’Abdullah bin Al-Mutsanna merupakan rawi yang dicantumkan Al-Bukhari dalam Shahih-nya.

Akan tetapi tahsin atas ’Abdullah bin Al-Mutsanna ini harus ditinjau kembali. Benar bahwasannya ia merupakan perawi yang dipakai oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya. Akan tetapi hafalannya tidak kuat sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh dalam At-Taqrib (hal. 540 no. 3596 – Daarul-’Ashimah) : ”Shaduq, namun banyak keliru”. 

Yang menguatkan kekeliruannya dalam hadits ini adalah bahwa Ath-Thahawi dalam Al-Musykil meriwayatkan dari Al-Husain bin Nashr, diriwayatkan pula oleh Al-Khallal (dalam Al-Jaami’) dari Muhammad bin ’Auf; keduanya – yaitu Al-Husain dan Muhammad – dari Al-Haitsam, dari ’Abdullah bin Al-Mutsanna, dari seorang laki-laki dari keluarga Anas. Ia (’Abdullah bin Al-Mutsanna) tidak menyebutkan nama laki-laki dari keluarga Anas tersebut, kemudian ia menyebutkan hadits dengan sanad yang mursal. Ini merupakan ’illah qaadlihah (cacat yang merusak keshahihan hadits). 

An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmuu’ (8/431) bahwa hadits ini bathil.
Catatan : Asy-Syaikh Al-Albani menghasankan hadits ini dalam Silsilah Ash-Shahiihah no. 2726. Akan tetapi penghukuman beliau atas hadits ini perlu ditinjau kembali.

Hadis yang membenarkan aqiqah setelah baligh adalah hadis dhaif itu saja. Mereka berlandaskan hadis ini : ”Bahwasannya Nabi Sallallaahu ’Alaihi Wasallam mengaqiqahi dirinya sendiri setelah nubuwwah (diangkat menjadi nabi)”.

Hadis ini dla’if .[Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 9/300 no. 19273 dari jalur ‘Abdurrazzaq, dan hadits ini diriwayatkan dalam Mushannaf-nya no. 7960; dari ’Abdullah bin Muharrar, dari Qatadah, dari Anas radliyallaahu ’anhu.] 

Sebahagian ulama mengatakan hadis ini tak sahih. Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmuu’ (8/431) bahawa hadis ini bathil. Oleh kerana hadis ini tidak sahih maka jelaslah tidak ada aqiqah anak yang telah mencapai umur baligh atau pun orang dewasa yang belum aqiqah tak perlu aqiqah buat korban saja di hari raya korban.

1118. Soalan : Bolehkah kita makan masakan orang Islam yang tak solat?

Jawapan : 

Rasulullah pernah terima undangan Yahudi di Madinah dan pernah makan masakan mereka , jika di kira Yahudi itu adalah orang kafir tetapi baginda tetap memakannya kerana baginda sudah pasti makanan tersebut halal. Jika nak di kira orang kafir lebih teruk daripada orang Islam yang tak solat. Maka cuba semak balik hadis atau kisah makanan orang yang tak solat itu lebih teruk daripada anjing hitam samada ianya sahih atau palsu.

Secara umumnya memakan makanan yang diberikan oleh orang bukan Islam adalah dibolehkan (halal) jika makanan tersebut tidak terdiri daripada makanan yang diharamkan, seperti mengandungi khinzir, arak atau bangkai (binatang yang haram dimakan atau binatang yang boleh dimakan tetapi tidak disembelih secara syarie) dan sebagainya. Oleh itu, kita boleh menerima bahkan memakan makanan tersebut jika pada zahirnya ia adalah makanan yang bukan dibuat daripada atau kandungannya mengandungi elemen yang haram sebagaimana disebutkan, walaupun makanan itu dibuat atau dimasak atau disediakan oleh mereka sendiri.

Imam Ahmad meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah dijemput oleh seorang Yahudi ke suatu jamuan yang disediakannya, iaitu makanan yang terdiri daripada roti yang diperbuat daripada bijirin barli dan bubur yang sudah berubah baunya, dan baginda SAW menerima undangan tersebut.

TIDAK ada larangan kepada orang Islam memakan makanan yang dimasak oleh orang kafir, dan orang fasik (kerana tak solat), selama-mana ia tidak melibatkan makanan yang HARAM di makan (seperti khinzir (babi)) atau minuman yang diharamkan (seperti arak, wine, dsb), dan juga binatang yang disembelih bukan dari kalangan orang Islam atau Ahli Kitab.

Begitu jugalah menggunakan pinggan, gelas dsb, yang di basuh oleh orang-orang kafir, melainkan mereka menggunakan bahan-bahan pencuci yang mengandungi benda yang haram.

Orang Kafir Najis

Firman Allah S.W.T.

“Wahai orang yang beriman sesungguhnya orang Musyrikun itu adalah najis…..” [Surah al-Taubah ayat 28]

Kenajisan kaum Musyrikin bukanlah najis hissiyah, dan apa yang dijelaskan di dalam al-Quran didalam ayat di atas bermaksud ketidaksucian kaum musyrikin terhadap AQIDAH mereka yang mensyirikkan Allah SWT.

Berkata Syeikh Dr Yusuf al-Qaradawi :-

“Kenajisan orang musyrikin adalah Najis Ma’nawiyah, Al-Qaradhawi memetik kata Imam Shaukani rh bahawa apa yang dimaksudkan adalah najis tersebut bukanlah najis hissiyah, bahkan ia adalah najis hukum. Ini bermaksud bahawa aqidah orang-orang kafir ini yang najis, dan bukanlah fizikal badan mereka.
Malah kata al-Qaradhawi di dalam riwayat Sahih bahawa Nabi SAW dan para sahabat pernah minum dan mengambil wuduk dari bijana orang Musyrikin. Baginda juga makan makanan hidangan orang kafir.

Kesimpulannya, anda boleh makan makanan yang dimasak oleh orang kafir selagimana kandungan makanan tersebut halal dimakan. Sentuhan orang kafir BUKAN najis. Yang berbeza dengan kita hanyalah aqidah mereka sahaja. Jika makanan dan masakkan orang kafir di bolehkan maka masakan orang islam yang fasik kerana tak solat adalah di bolehkan.

Boleh makan tetapi jika ada kedai makan yang penjualnya muslim yang menutup aurat dan suaminya nampak warak kita utamakanlah kedai makan seperti ini kerana kita mengutamakan orang yang lebih bertakwa.

1119. Soalan : Ustaz, saya seorang remaja, namun saya selalu merasa kesepian yang sangat.... kelam..... tidak ada yang mau berteman dengan saya.... setiap ada yang berteman dengan saya selalu ada saja yang membuatnya menjauh..... .Bagaimana solusi menurut ustaz?

Jawapan :

Seorang remaja perlu di isi alam remaja dengan aktiviti yang berfaedah dan bermanfaat. Cuba menjadi rakan masjid kerana setiap masjid ada aktiviti-aktiviti khusus untuk remaja. Atau pun gabungkan diri dengan NGO Islam. Gunakanlah masa remaja saudara dengan perkara yang bermanfaat kerana alam remaja datang sekali saja dan tak akan datang berulang untuk kali kedua. 

Banyakkan menuntut ilmu fardu ain yang di adakah di masjid-masjid dan cuba gunakan masa remaja ini untuk beribadah dan beramal soleh. Ramai orang silap bila bertaubat saja mestilah orang yg sudah pencen sedangkan jika semasa remaja sentiasa bertaubat dan berilmu maka dia akan menjadi orang dewasa yang berakhlak dengan akhlak yang mulia.

 Tujuh golongan yang mendapat naungan Allah SWT pada hari kiamat.

عن أبي هريرة عن النبي قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلى ظله, إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابَّا في الله, اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين, ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». رواه البخاري ومسلم.

Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhainya, dari Nabi Shalallahu 'Alaihi Wasallam, baginda bersabda: "Ada tujuh golongan yang akan di naungi Allah pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naunganNya;

1. Pemimpin yang adil, 

2. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, 

3. Seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid, 

4. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah,

5. Laki-laki yang di goda oleh seorang perempuan yang cantik jelita dan memiliki kedudukan, namun dia mengatakan: 'Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam,

6. Seorang laki-laki yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya sendiri tidak mengetahui apa yang di sedekahkan oleh tangan kananya, dan 

7. Seorang yang ketika sendirian ingat kepada Allah lalu meneteskan air mata kerana takut kepadaNya".(HR Bukhari dan Muslim.) 

Cuba lihat golongan ke 2, khusus untuk remaja atau pemuda, "seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah SWT"

5 PERKARA AKAN DITANYA DI AKHIRAT

قالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ: “لا تزولُ قَدَمَا عَبْدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عنْ أربع ٍ عنْ عُمُرِهِ فيما أفناهُ وعنْ جسدِه فيما أبْلاهُ وعنْ مالهِ مِنْ أيْنَ أخذهُ وفيما أنْفَقَهُ وعنْ عِلمِهِ ماذا عَمِلَ بهِ”.

Sabda Rasulullah SAW bermaksud ; Tidak akan berganjak kaki anak Adam pada hari kiamat di hadapan Allah. sehingga disoal tentang lima perkara; tentang umurnya, waktu mudanya,dan hartanya daripada mana ia dapat dan bagaimana membelanjakannya, dan apa yang dia amalkan daripada ilmunya" (Hadis Riwayat Ibnu Hibban & Tarmizi ). 

Untuk para remaja kamu akan di tanya waktu muda kamu di habiskan kemana? Jika buat perkara tak berfaedah dan maksiat semasa muda semuanya akan di soal siasat dan di tanya, jika membawa kebaikan dan berfaedah maka akan terlepas persoalan tersebut.

1120. Soalan : Ustaz saya nak tanya apakah kelebihan bersugi/bersiwak dalam islam.?

Jawapan :

Bersugi dan bersiwak adalah sunat yang di tuntut. Terutama apabila nak mengerjakan solat 5 waktu.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Siwak dapat membersihkan mulut dan membuat Tuhan senang.” (Hadis Riwayat Bukhari dari Aisyah).

Begitulah hebatnya Rasulullah SAW sehingga isu pemeliharaan dan penjagaan kesihatan diambil berat terhadap umatnya.

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali ingin mendirikan solat.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim).

Imam Abu Daud, Muslim dan an-Nasai meriwayatkan ayah Miqdam bin Syarih ada mengatakan, yang dia bertanyakan kepada Aisyah, apakah yang dilakukan Rasulullah pertama sekali jika memasuki rumah: Jawab Aisyah, “Bersugi (bersiwak)”.

Malah, semasa menjalani ibadah puasa Rasulullah sering bersiwak. Ini adalah sunnah yang bukan saja mendapat pahala, malah mendatangkan manfaat besar untuk kesihatan.

Imam Ahmad melaporkan berkenaan kerapnya Rasulullah bersiwak walaupun dalam keadaan berpuasa. Daripada Ibnu Amir bin Rabi’ah, “Saya melihat Rasulullah berkali-kali bersiwak dalam keadaan berpuasa tidak dapat saya hitung dan kesan.”

Ketika berpuasa, mikrobakteria cepat membiak di dalam mulut seseorang. Sebenarnya dalam mulut manusia terdapat cecair ludah melekat di bahagian lelangit dan gigi.

Keadaan itu akan menghasilkan satu lapisan yang sangat halus sehingga mikrobakteria melekat dengan cepat sekali. Oleh itu, lelangit dan gigi sangat perlu kepada penjagaan sempurna setiap hari.

Mulut dan gigi adalah kurniaan Allah yang diciptakan khusus bagi kemudahan hamba-Nya dalam sistem pencernaan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
“Bersiwaklah (dalam berus) sisa-sisa makanan antara gigi-gigi kerana (membersihkan sisa-sisa makanan semacam itu) termasuk kebersihan dan kebersihan itu membawa kepada iman dan iman itu bersama-sama pemiliknya di syurga.” (Hadis riwayat at-Tabrani)Tanyalah Ustaz Siri 231 (Hukum Wanita Mencabut Uban, Solat Tahajud, Wanita Memakai Pendakap Gigi, Hukum Sambutan Maulidur Rasul Dan Suami Suka Keluar Perkataan Kesat.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh                                                                              

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم  


Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. 


Sahabat yang dirahmati Allah,    

Tanyalah Ustaz Siri 231 adalah menjelaskan persoalan hukum wanita mencabut uban, solat tahajud, wanita memakai pendakap gigi, hukum sambutan Maulidur Rasul dan suami suka keluar perkataan kesat.

1111. Soalan : Saya ingin bertanya apakah hukum wanita mencabut uban?

Jawapan : 

Mencabut uban terdapat khikaf ulama ada mengatakan haram, atau makruh saja. Hukum mencabut uban dapat dikatakan haram kerana ada dalil tegas mengenai hal ini, sedangkan jumhur ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Namun sebagai seorang muslim yang ingin selalu mengikuti petunjuk Nabinya Sallallahu ‘Alaihi Wasallam dan agar tidak kehilangan cahaya di hari kiamat kelak, maka seharusnya seorang muslim membiarkan ubannya (tidak perlu dicabut). Dengan inilah dia akan mendapat tiga keutamaan: 

1. Allah akan mencatatnya kebaikan, 

2. dan menghapuskan kesalahan serta.

3. akan meninggikan derajat seorang muslim karena uban yang dia jaga di dunia. Namun, jika uban tersebut berada pada jenggot atau rambut yang tumbuh di wajah, maka ini jelas haramnya. Wallahu a’lam.

1112. Soalan : Mohon pencerahan sedikit berkaitan solat tahajjud..saya mencari diintenet terjumpa bilangan rakaat tahajjud sunnah nabi adalah 11 rakaat atau 13 rakaat termasuk witir 3 rakaat...ada saya terbaca bilangan rakaat tidak terhad mengikut kemampuan..

Jawapan :

Daripada ‘Aishah radhiallahu’ anha, dia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ.

Maksudnya: Bahawa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam solat malam pada waktu setelah selesai Isyak sampai terbit fajar sebanyak sebelas rakaat dengan salam setiap selesai dua rakaat, lalu berwitir dengan satu rakaat." - (Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Sholaatil Musaafiriin wa Qashruhaa, no: 736.) Ini bermakna solat tahajujud baginda 10 rakaat dan 1 witir. Dalam hadis yang lain baginda solat tahajud 10 rakaat dan witir 1 rakaat. dan sunat sebelum subuh 2 rakaat. Daripada ‘Aishah radhiallahu’ anha, dia berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنْ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ.

Maksudnya: Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam biasa solat pada malam hari tiga belas rakaat termasuk witir, dan dua rakaat solat fajar (sunat Qabliyah Subuh). - (Hadis riwayat Imam al-Bukhari dalam Shahihnya, Kitab at-Tahajjud, no: 1140).

Oleh itu banyak hadis sahih menjelaskan solat tahajud nabi SAW adalah 11 rakaat termasuk witir. Boleh juga solat 8 rakaat tahajud dan 3 witir.

Sekiranya Nab SAW mengerjakan solat Tahajjud dengan tidak melebihkannya dari sebelas atau tiga belas rakaat, adakah diperbolehkan bagi kita semua mengerjakannya dengan jumlah rakaat yang mengatasi jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam? Menurut Syaikh Kamal bin al-Sayyid Salim:

Majoriti ulamak –baik daripada kalangan salaf mahupun khalaf- justeru berpendapat diperbolehkan untuk menambah bilangan rakaat Qiyam al-Lail melebihi sebelas rakaat walaupun mereka tetap menyatakan bilangan sebelas rakaat adalah bilangan yang disunnahkan. Al-Qadhi Iyadh berkata:

Tidak ada perbezaan di kalangan para ulamak bahawa tidak ada batasan yang dilarang, baik untuk menambah atau mengurangkan dalam masalah ini (jumlah bilangan rakaat Qiyam al-lail). Solat adalah satu bentuk ketaatan yang setiap kali bertambah jumlah bilangannya, maka pahalanya pun bertambah. Isu yang menjadi perselisihan adalah hal yang berkenaan dengan perbuatan Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan apa yang telah baginda pilih untuk dirinya. Wallahu a’lam.
Ibnu ‘Abdul Barr dalam kitab al-Tamhid berkata:

Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan umat Islam bahawa tidak ada batasan tertentu untuk solat malam. Solat ini adalah salah satu perbuatan sunnah dan kebajikan, sesiapapun boleh melakukannya sedikit dan boleh memperbanyakannya.
Aku (iaitu Syaikh Kamal) katakan: Hal ini menunjukkan bahawa pendapat inilah yang kuat. - Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim bertajuk Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A’immah, jilid 1, ms. 653.

1113. Soalan : Apakah hukumnya jika seorang wanita itu menggikir gigi, menyambung rambut palsu dan memakai pendakap gigi? Minta ustaz memberikan pencerahannya.

Jawapan : 

1. Mengikir gigi :

Mengadalah meratakan bawah gigi supaya nampak cantik sebab gigi ada tinggi rendahnya tak rata. Termasuk juga mengikir apabila menjarangkan gigi. Wanita arab jahiliah memandang menjarangkan gigi adalah cantik , oleh itu Islam telah melarangnya kerana dia cuba ubah ciptaan Allah SWT.

2. Memakai rambut palsu : 

Menyambung Rambut (Memakai rambut palsu)

Haram menyambung rambut dengan rambut ke atas lelaki dan perempuan. (Al-Majmu‘, kitab ath-thaharah bab as-siwak: 1/364) Malahan Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan demikian. Sebagaimana disebutkan oleh beberapa hadis di antaranya daripada Ibnu ‘Umar Radhiallahu ‘anhuma berkata:

Maksudnya: "Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dengan rambut yang lain, orang yang meminta sambungkan rambut dan orang yang bertatu." (Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas jelas menerangkan bahawa menyambung rambut perempuan dengan rambut orang lain atau meminta orang lain menyambungkan rambutnya dengan rambut orang lain adalah haram.

Dalam hal menyambung rambut ini para ashab (‘ulama-‘ulama Asy-Syafi‘e) telah menghuraikannya dengan lebih jelas, iaitu tiada perbezaan pendapat ‘ulama mengenai hukum haram menyambung rambut dengan rambut manusia, sama ada rambut lelaki atau perempuan ataupun rambut suami atau mahram. Ini kerana menggunakan atau memanfaatkan rambut manusia adalah haram disebabkan kemuliaannya.

Jika rambut itu bukan berasal daripada manusia dan ianya najis seperti bulu daripada bangkai binatang atau bulu binatang yang tidak boleh dimakan adalah haram disambung dengannya. Sementara rambut bukan kepunyaan manusia yang suci, jika perempuan itu tidak bersuami maka haram dia menyambungnya, melainkan bagi perempuan yang bersuami dan diizinkan oleh suaminya. (Shahih Muslim Bisyarh An-Nawawi: 7/359-360)

3. Memakai kawat gigi (Pendakap gigi)

Jika memakai pendakap gigi  niatnya nak cantik maka haram kerana di anggap merubah ciptaan Allah SWT. Tetapi jika tujuannya merawat gigi yang jongang maka di haruskan. Memulihkan gigi yang cacat kerana merawat sesuatu yang rosak adalah di galakkan di dalam Islam.

Pendakap gigi jika untuk merawat gigi supaya normal (tujuan kesihatan) maka ulama mengatakan diharuskan. Nabi SAW bersabda :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ

Maksudnya,“Allah melaknat wanita yang membuat tattoo dan wanita yang telah memakainya, wanita yang mencabut bulu diwajahnya dan wanita yang telah melakukannya, dan wanita yang meluaskan jarak diantara gigi mereka atau orang lain bagi tujuan kecantikan, menukar apa yang Allah telah ciptakan” – (Shahih Muslim NO. 3966).

Imam Al-Nawawi rh didalam memberi komentar terhadap hadith diatas menjelaskan :-

( المتفلجات للحسن ) فمعناه يفعلن ذلك طلبا للحسن , وفيه إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسن , أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس والله أعلم .

“Meluaskan jarak gigi – maknanya sesuatu yang dilakukan keatas gigi bagi menjadi seseorang itu kelihatan cantik, dan ini menunjukkan bahawa ia adalah HARAM, iaitu apabila dilakukan bagi tujuan kecantikan, akan tetapi bagi merawat masalah yang berlaku kepada gigi, maka tidak ada salah melakukan, Dan ALLAH yang lebih tahu sebaiknya.”

Braces atau pendakap gigi ini adalah bertujuan membetulan kedudukan gigi atau merawat gigi, dan ia bukan dari larangan yang dinyatakan didalam hadis diatas yang dikategorikan sebagai mengubah ciptaan Allah.

Menurut Dr Rafa’at Fawzi Abdul Muttalib, Prof Universiti Dar al-Ulum, Braces yang membetulkan kerosakan gigi adalah dibenarkan.

Syeikh Faizal al-Moulawi, Naib Pengerusi Majlis Fatwa Eropah berkata :

تقويم الأسنان لأسباب صحية جائز شرعاً، بل قد يكون مطلوباً أيضاً

“Braces atau pendakap gigi bagi tujuan KESIHATAN adalah dibenarkan menurut syara’, bahkan ia juga diperlukan”

Pendakap gigi jonggang diharuskan untuk merawat tetapi jika nak tambah cantik dengan memakai pendakap gigi itu lebih kepada merubah ciptaan Tuhan sama seperti menjarangkan gigi untuk kecantikan (ianya dilarang)

1114. Soalan : Siapakah orang yang pertama menyambut Maulidur Rasul? Apakah hukum menyambut Maulidur rasul adakah harus atau bid'ah?

Jawapan :

Peringatan Maulidur Rasul pertama kali dilakukan oleh Raja Irbil (wilayah Iraq sekarang), bernama Muzhaffaruddin al-Kaukabri, pada awal abad ke 7 hijriyah. Ibn Katsir dalam kitab Tarikh berkata:

“Sultan Muzhaffar mengadakan peringatan Maulidur Rasul pada bulan Rabi’ul Awwal. Baginda merayakannya secara besar-besaran. Baginda adalah seorang yang berani, pahlawan,` alim dan seorang yang adil -semoga Allah merahmatinya-”.

Dijelaskan oleh Sibth (cucu) Ibn al-Jauzi bahawa dalam peringatan tersebut Sultan al-Muzhaffar mengundang seluruh rakyatnya dan seluruh para ulama’ dari berbagai disiplin ilmu, baik ulama dalam bidang ilmu fiqh, ulama hadis, ulama dalam bidang ilmu kalam, ulama usul, para ahli tasawwuf dan lainnya. Sejak tiga hari, sebelum hari pelaksanaan Maulidur Rasul baginda telah melakukan berbagai persiapan. Ribuan kambing dan unta disembelih untuk hidangan para hadirin yang akan hadir dalam perayaan Maulidur Rasul tersebut. Segenap para ulama saat itu membenarkan dan menyetujui apa yang dilakukan oleh Sultan al-Muzhaffar tersebut. Mereka semua berpandang dan menganggap baik perayaan Maullidur Rasul yang dibuat untuk pertama kalinya itu. Bukan sebagaian daripada ulama kita yang baru keluar universiti sudah menghukum bid'ah dan sesat amalan sambutan Maulidur Rasul.

Ibn Khallikan dalam kitab Wafayat al-A`yan menceritakan bahawa al-Imam al-Hafizh Ibn Dihyah datang dari Moroco menuju Syam dan seterusnya ke menuju Iraq, ketika melintasi daerah Irbil pada tahun 604 Hijrah, beliau mendapati Sultan al-Muzhaffar, Raja Irbil tersebut sangat besar perhatiannya terhadap perayaan Maulidur Rasul.  Oleh kerana itu, al-Hafzih Ibn Dihyah kemudian menulis sebuah buku tentang Maulidur Rasul yang diberi judul “al-Tanwir Fi Maulid al-Basyir an-Nadzir”. Karya ini kemudian beliau hadiahkan kepada Sultan al-Muzhaffar..

Para ulama’, semenjak zaman Sultan al-Muzhaffar dan zaman selepasnya hingga sampai sekarang ini menganggap bahawa perayaan maulid Maulidur Rasul adalah sesuatu yang baik. Para ulama terkemuka dan Huffazh al-Hadits telah menyatakan demikian. Di antara mereka seperti :

1. Al-Hafizh Ibn Dihyah (abad 7 H) 

2. Al-Hafizh al-’Iraqi (W. 806 H)

3. Al-Hafizh Ibn Hajar al-`Asqalani (W. 852 H)

4. Al-Hafizh as-Suyuthi (W. 911 H)

5. Al-Hafizh aL-Sakhawi (W. 902 H)

6. SyeIkh Ibn Hajar al-Haitami (W. 974 H)

7. Al-Imam al-Nawawi (W. 676 H)

8. Al-Imam al-`Izz ibn `Abd al-Salam (W. 660 H)

9. Mantan mufti Mesir iaitu Syeikh Muhammad Bakhit al-Muthi’i (W. 1354 H)

10. Mantan Mufti Beirut Lubnan iaitu Syeikh Mushthafa Naja (W. 1351 H)

Terdapat banyak lagi para ulama’ besar yang lainnya. Bahkan al-Imam al-Suyuthi menulis karya khusus tentang maulidur Rasul yang berjudul “Husn al-Maqsid Fi ‘Amal al-Maulid”. Oleh itu perayaan maulidur Rasul yang biasa dirayakan di bulan Rabi’ul Awwal menjadi tradisi ummat Islam di seluruh dunia, dari masa ke masa dan dalam setiap generasi ke generasi.

Hukum Peringatan Maulid Nabi

Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu`Alaihi Wasallam yang dirayakan dengan membaca sebagian ayat-ayat al-Quran dan menyebutkan sebagian sifat-sifat nabi yang mulia, ini adalah perkara yang penuh dengan berkah dan kebaikan kebaikan yang agung. Tentu jika perayaan tersebut terhindar dari bid`ah-bid`ah sayyi-ah yang dicela oleh syara’. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perayaan Maulidur Rasul mulai dilakukan pada permulaan abad ke 7 Hijrah.

Ini bererti perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu`Alaihi Wasallam, para sahabat dan generasi Salaf. Namun demikian tidak bererti hukum perayaan Maulidur Rasul dilarang atau sesuatu yang haram. Kerana segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu`Alaihi Wasallam atau tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya belum tentu bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu`Alaihi Wasallam sendiri. 

Para ulama menyatakan bahawa perayaan Maulidur Rasul adalah sebahagian daripada amalan yang baik. Ertinya bahawa perayaan Maulidur Rasul ini merupakan perkara baru tetapi ia selari dengan al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW dan sama sekali tidak bertentangan dengan keduanya. Adakah satu kesalahan jika kita mengajak seluruh umat Islam mengingati sunah dan perjuangan Rasulullah SAW? Adakah di kira berdosa jika kita mengajak umat Islam bersatu di atas satu wadah perjuangan iaitu menghayati manhaj tarbiyah dan dakwah yang di laksanakan oleh baginda SAW?  

Dalil-Dalil mengenai Peringatan Maulidur Rasul :

Peringatan Maulidur Rasul masuk dalam anjuran hadis nabi untuk membuat sesuatu yang baru yang baik dan tidak menyalahi syari`at Islam. Rasulullah Sallallahu`Alaihi Wasallam bersabda:

“مَنْ سَنَّ فيِ اْلإِسْـلاَمِ سُنَّةً حَسَنـَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَىْءٌ”. (رواه مسلم في صحيحه)”.

Maksudnya, “Barang siapa yang melakukan (merintis) dalam Islam sesuatu perkara yang baik maka ia akan mendapatkan pahala daripada perbuatan baiknya tersebut, dan ia juga mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya selepasnya, tanpa dikurangkan pahala mereka sedikitpun”.(Hadis Riwayat Muslim di dalam kitab Shahihnya).

Faedah daripada Hadis tersebut:

Hadis ini memberikan kelonggaran kepada  ummat Nabi Muhammad Sallallahu`Alaihi Wasallam untuk melakukan perkara-perkara baru yang baik dan tidak bertentangan dengan al-Quran, al-Sunnah, Athar (peninggalan) mahupun Ijma' ulama. 

Peringatan maulidul Rasul adalah perkara baru yang baik dan sama sekali tidak menyalahi satu-pun di antara dalil-dalil tersebut. Dengan demikian bererti hukumnya boleh, bahkan salah satu jalan untuk mendapatkan pahala. Jika ada orang yang mengharamkan peringatan Maulidur Rasul bererti ia telah mempersempit kelonggaran yang telah Allah SWT berikan kepada hamba-Nya untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang belum pernah ada pada zaman Nabi SAW.

Jangan sekali-kali mengkaitkan sambutan Maulidur Rasul yang di raikan oleh umat Islam seluruh dunia dengan ajaran Syiah dan jangan cuba membid'ahkan sesuatu yang baik .

Siapa kita yang lebih hebat daripada  Al-Hafizh Ibn Hajar al-`Asqalani (W. 852 H),. Al-Hafizh as-Suyuthi (W. 911 H), Al-Hafizh aL-Sakhawi (W. 902 H)
SyeIkh Ibn Hajar al-Haitami (W. 974 H). Al-Imam al-Nawawi (W. 676 H) dan Al-Imam al-`Izz ibn `Abd al-Salam (W. 660 H) yang membid'ahkan Maulidur Rasul ?

Sedangkan ulama-ulaam besar dahulu tidak keluar pun di lidah mereka perkataan bid'ah dalalah yang sering kita dengan daripada ulama yang kononnya memperjuangkan sunah tetapi banyak membuat dosa memecah belahkan perpaduan umat Islam denagn membuat tuduhan membuta tuli kepada amalan umat Islam masa kini. Wallahu a'lam

1115. Soalan : Apa pandangan ustaz tentang suami yang suka melemparkan kata-kata kesat terhadap isteri dan juga anak-anak walau pun cuma kesslahan kecil.bgaimana kita menghadapi situasi ini...?

Jawapan :

Jika seorang suami suka melemparkan kata-kata kepada isteri dan anak-anak sebenarnya suami sedang mengalami sakit jiwa., hatinya menjadi hitam kerana setiap satu dosa yang dilakukan akan menjadi satu titik hitam dan jika banyak maka penuh di hati itu denagn titik-titik hitam. Seorang suami dan juga seorang bapa perlulah menunjukkan contoh ikutan yang baik, menunjukkan akhlak terpuji sebagaimana di tunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada isteri-isteri dan anak-anak baginda. 

Seorang suami perlu berlemah lembut di dalam amalan kehidupan harian dan tegas di dalam perkara dosa yang di lakukan oleh isteri dan anak-anaknya. Seorang suami sepatutnya mendidik isteri dan anak-anaknya jika dia tak mampu nak mendidik dia perlu bawa isteri dan anak-anaknya ke masjid untuk mengikuti kuliah agama atau tazkirah. Tidak sepatutnya kesalaahn kecil yang di lakukan oleh isteri dan anak-anaknya di hembur dengan perkataan ayng kesat dan maki hamun. 

Suami seperti ini perlu mengikuti kursus perkahwinan semula atau kursus kaunseling rumah tangga supaya dia faham fugsi perkahwinan dan bagaimana nak didik isteri dan anak-anaknya. Dia akan di tanya di akhirat nanti apa usaha-usaha yang di jalankannya untuk membawa ahli keluarganya kepada ajaran Islam dan menghayatinya pula. Jika dia gagal menjawab persoalan ini akan menyukarkannya ke syurga. Isteri dan anak-anaknya akan mengadu pada Allah SWT selama menjadi suami atau bapa dia tak pernah mengajar kebaikan agama sehingga isteri ahli keluarganya jahil dan melakukan masiat dan dosa.

Sesetengah isteri mengharapkan suaminya berubah, (mestila ke arah yang digemari olehnya), tapi dia sendiri tak pulak berubah ke arah yang disukai suami.

Menegur suami, harus berhati-hati supaya tidak jatuh martabatnya sebagai suami. Bagaimana jatuh martabat suami? Bila dirinya sudah tak dihormati oleh isteri. 
Menegur suami cukup hanya sekali. 

Seorang isteri harus banyak berdoa untuk suaminya. Doa isteri adalah kunci kejayaan suami. Isteri selaku ibu rumahtangga perlu banyak berdoa demi sebuah keluarga yang bahagia, berjaya, harmoni, gemilang dan cemerlang. Dan ya, sebuah rumahtangga yang mendapat rahmat dan berkat dari Ilahi. Isteri hendaklah menjadi pendorong utama kepada suaminya, dalam menuju cita-cita dan menempa kejayaan. 

Oleh itu hubungan suami isteri haruslah dalam keadaan yang sangat baik, agar keikhlasan itu timbul. Perasaan ikhlas tu bukan lahir dari perasaan cinta semata-mata, tapi juga perasaan ihsan dan empati.

Kerukunan rumahtangga lahir dari persefahaman suami isteri. Kerana itu Islam telah menyediakan garis panduan seawal memilih pasangan lagi. Dari 4 ciri pemilihan pasangan – keturunan, rupa paras, harta dan agama, agama adalah elemen terpenting sekali, kerana dengan adanya agama itu, seseorang suami/isteri mudah dibentuk, insya-Allah.

Dari sudut lain, kerana 3 elemen tersebut memang tak sama. Keturunan – kita bernikah dengan keturunan berbeza, walaupun nikah dengan sepupu tapi susur galur keluarga sudah ada percampuran dari cabang keluarga yang berbeza. Harta – mungkin tak sama harta keluarga dan harta pencarian. Cakap mudah, gaji masing-masing mungkin tak sama. 

Rupa – sama ada sama-sama cantik atau seorang cantik seorang kurang tapi mestila takkan sama. Tapi agama, bagi kita di Malaysia ni, Islam pasangannya mesti Islam juga. Jadi kita mempunyai persamaan di situ. Dengan itu mudahlah untuk menggembleng tenaga bersama-sama. Kerana itu agama jatuh nombor satu. Kerana sepanjang hidup kita memperjuangkan keturunan, harta, rupa adalah kerana untuk menjaga agama.

Isteri mesti banyak bersabar. Kenapa? Sebab isteri adalah saraf tunjang keluarga. Walaupun suami adalah tulang belakang, tapi saraf tunjangnya adalah isteri. Isteri, walaupun kerja sebagai emgius pun, dia akan menjaga kebajikan keluarganya. 

Menjaga anak, memasak, mengemas rumah… bayangkan kalau semasa membuat kerja-kerja tu isteri melakukannya dengan perasaan marah dan tak puasa hati akan menyebabkan rumah tangga ada sedikit masaalah. Suami sepatutnya memahami tugas dan tanggungjawab isteri. Walaubagaimana pun isteri perlu mengajak suami bersama-sama buat kerja rumah supaya dengan ini akan menambah lagi ikatan kemesraan dan kasih sayang.

Perbincangan dua hala amatlah penting. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang ni yang mana para isteri ada berbagai ilmu dan mungkin ada banyak alasan. Suami perlu bijak menangani emosi isteri dan isteri perlu cekap dalam mengawal emosinya.

Yang penting, bila teguran kita tak berkesan, semak kembali diri, mungkin cara tegur kita salah, mungkin kita tak pandai menegur, atau mungkin kita sendiri yang patut ditegur! Wallahu a'lam


Sunday, March 15, 2015

Tanyalah Ustaz Siri 230 (Hukum Jumpa Bomoh Guna Sihir, Hari-hari Sunat Berbekam, Hadis Bercakap Semasa Azan, Hukum Musafir dan Talkin Si Mati di Gunakan Nama Ibunya.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh                                                                              

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم  


Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. 


Sahabat yang dirahmati Allah,    

Tanyalah Ustaz Siri 230 adalah menjelaskan persoalan hukum jumpa bomoh guna sihir, hari-hari sunat berbekam, hadis bercakap semasa azan, hukum musafir dan talkin si mati di gunakan nama ibunya.

1106. Soalan : Apakah hukumnya jika seseorang berjumpa bomoh untuk melakukan sihir kepada orang ayng dia benci sehingga orang tersebut sakit (denagn izin Allah). Adakah orang yang melakukan sihir tersebut akan  tanggung segala dosa orang yang di aniaya sehingga tak mampu melakukan ibadah dengan sempurna?

Jawapan :  

Orang yang menggunakan khidmat bomoh untuk sihir orang lain bukan saja berdosa besar tetapi telah melakukan syirik . 

Berdasarkan surah al-Baqarah ayat 102 firman Allah SWT yang bermaksud, " Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaiu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesungguhnya kami hanya cubaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya . Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfa'at. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (Surah al-Baqarah ayat 102)

Sabda Rasulullah SAW;

إِنَّ الرُّقَي وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ

“Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-tangkal dan sihir tiwalah adalah syirik”. (Hadis Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Ibnu Mas’ud r.a./al-Jami’ as-Saghir, no. 2002)

(At-Tiwalah ialah sejenis sihir pengasih iaitu yang digunakan untuk menjadikan seorang perempuan dikasihi oleh seorang lelaki. Lihat Faidhul Qadier, hadis no. 2002)

Jika seseorang menggunkan sihir (dengan izin Allah) menyebabkan seorang menderita sakit sehinga membawa kematian maka betapa besar dosa yang akan di tanggung oleh orang yang melakukan sihir tersebut termasuk bomoh yang memberikan khidmat. tersebut dan sesiapa yang bersyubhat dengan mereka. (termasuk orang yang memberitahu tempat tinggal bomoh tersebut).

1107. Soalan : Saya ingin tahu adakah hadis ini hadis sahih : "Barang siapa yang berbekam pada hari ke 17, 19 dan 21 (Kalender Hijrah), maka ia akan sembuh dari segala penyakit"

Jawpan : 

Hadis tersebut adalah  hadis sahih sunan Abu Dawud). Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda:
"Barang siapa yang berbekam pada hari ke 17, 19 dan 21 (Kalender Hijrah), maka ia akan sembuh dari segala penyakit" (Lihat Shahih Sunan Abi Dawud)

Berbekam adalah amalan sunah Rasulullah SAW . 

Hadis Mengenai Bekam.

Terdapat banyak hadis mengenai bekam di antaranya ialah:

1. Dari Anas bin Malik r.a., Rasulullah SAW. bersabda;
"Kalian harus berbekam dan menggunakan al-qushtul bahri"
(Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad)

2. Dari Ibnu 'Umar r.a., Rasulullah SAW. bersabda;
"Sesungguhnya sebaik-baik sarana yang kalian gunakan untuk berubat adalah bekam, al-kist dan syuniz" (lihat Kasyful Astaar 'an Zawaaa-idil Bazaar) 

3. Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya dengan berbekam itu terdapat kesembuhan." (Lihat Mukhtashar Muslim, Shahiihul Jaami' dan Silsilah al-Ahaadiits ash-Shahiihah)

4. Dari Ibnu 'Umar r.a., Rasulullah SAW. bersabda:
"Jika ada suatu kesembuhan pada perubatan kalian maka pengubatan itu terdapat pada hirisan alat bekam atau dengan meminum madu" (Lihat Kasyful Astaar 'an Zawaa-idil Bazzar)

5. Dari 'Uqbah bin 'Amir, Rasulullah SAW. bersabda:
"Ada tiga hal yang jika pada sesuatu ada kesembuhan, maka kesembuhan itu terdapat pada hirisan alat bekam atau meminum madu atau dengan membakar di tempat yang sakit. Dan aku membenci pembakaran" (Hadis Riwayat Imam Ahmad)

6. Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW. bersabda:
"Barang siapa yang berbekam pada hari ke 17, 19 dan 21 (Kalender Hijrah), maka ia akan sembuh dari segala penyakit"
(Lihat Shahih Sunan Abi Dawud)

7. Dari Abu Kabsyah al-'Anmari r.a., bahawa Rasulullah SAW. pernah berbekam di bahagian tengah kepalanya dan di antara kedua bahunya. Dan Baginda bersabda:
"Barangsiapa mengalirkan darah ini, maka tidak ada mudharat baginya untuk mengubati sesuatu dengan sesuatu"
(Lihat Shahih Sunan Abi Dawud dan Jaami'ul Ushuul) 

8. Diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Nu'aim, Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Kalian harus berbekam di jauzatil qamahduwah, kerana sesungguhnya ia dapat menyembuhkan 70 penyakit"

9. Dari Anas bin Malik r.a., dia bercerita:
"Rasulullah SAW. biasa berbekam di bahagian urat merih (jugular vein) dan pada bahagian belakang. Baginda biasa berbekam pada hari ke 17, 19 dan 21". (Hadis Riwayat at-Tirmizi)

10. Dari Ibnu 'Umar r.a., Rasullah SAW. bersabda:
"Berbekam dalam keadaan perut kosong adalah yang paling baik, di mana ia akan menambah ketajaman menghafal. Ia akan menjadikan seseorang penghafal lebih mudah menghafal. Oleh kerana itu, sesiapa yang hendak berbekam, maka sebaiknya dia melakukannya pada hari Khamis dengan menyebut nama Allah. Hindarilah berbekam pada hari Jumaat dan Sabtu serta Ahad. Berbekamlah pada hari Isnin dan Selasa. Hindarilah berbekam pada hari Rabu kerana hari tersebut merupakan hari di mana Nabi Ayyub tertimpa malapetaka. Tidaklah timbul penyakit kusta dan lepra kecuali pada hari Rabu atau malam hari Rabu" (Lihat Shahih Sunan Ibni Majah)

11. Dari Anas r.a., dia bercerita: "Rasulullah SAW. bersabda:
"Jika terjadi panas memuncak, maka neutralkannya dengan berbekam sehingga tidak berlaku darah tinggi pada seseorang dari kalian yang akan membunuhnya" (Hadis Riwayat Hakim).

12. Dari Ibnu 'Abbas r.a., dia bercerita: "Nabi Allah SAW bersabda:
"Sebaik-baik hamba adalah tukang bekam, mengeluarkan darah dan meringankan tulang rusuk serta memperjelaskan pandangan."(Sunan Abni Majah)
“Malah, dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Tarmizi menyatakan ketika Nabi Muhammad dalam perjalanan Israk Mikraj, Baginda menemui malaikat yang menyuruh umat Islam menggunakan bekam untuk tujuan kesihatan,” katanya.

Katanya, Nabi Muhammad juga diriwayatkan berbekam di atas kepala dan antara dua bahu, sekali gus menunjukkan berbekam mempunyai banyak manfaat.

1108. Soalan : Saya ingin bertanya adakah hadis ini adalah hadis palsu atau dhaif: "Hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan, jika tidak Allahakan kelukan lidahnya ketika maut menghampirinya.” Minta ustaz memberikan pencerahannya.

Jawapan : 

Orang yang mengatakan tidak boleh bercakap-cakap ketika azan mungkin menggunakan hadis:

"Hendaklah kamu mendiamkan diri ketika azan, jika tidak Allahakan kelukan lidahnya ketika maut menghampirinya.”

Berkenaan Hadis di atas ianya adalah TIDAK SAHIH (samada DHAIF atau PALSU), ini kerana bukan sahaja ianya tidak diriwayatkan dalam mana-mana kitab-kitab matan hadis dan takhrij, malah hadis ini bertentangan dengan dalil-dalil Sahih yang menyebut bahawa Baginda SAW dan para Sahabat pernah bercakap-cakap ketika azan.

Imam Bukhari yang merupakan pakar dan imam mujtahid hadis yang juga merupakan seorang yang faqih dan mujtahid dalam bidang fiqh ada meletakkan bab ‘’Berkata-kata ketika (dalam) Azan’’ dalam kitab Sahihnya. Contohnya:

“Sulaiman bin Shurad berbincang-bincang (berkata-kata) sewaku ia mengumandangkan azan” (Sahih Bukhari)

Dalam riwayat lain,

“Mereka dahulu berbincang-bincang pada hari Jum’at dan Umar duduk di atas mimbar. Jika muadzin selesai adzan, maka Umar bangun dan tak seorangpun berbicara”. [HR Asy Syafi’i dalam Al Um, dan dishahihkan An Nawawi, sebagaimana dijelaskan Albani dalam Tamamul Minnah, hlm. 339]

Hukum bercakap-cakap/berbual-bual ketika azan

Para fuqaha’ berselisih pendapat:
1) Dibolehkan dan Tiada Masalah: Yang berpendapat bahawa ianya dibolehkan (tiada masalah) adalah al-Hasan , al-Awzaie, al-Bukhari dan lain-lain.

2) Makruh tetapi dibolehkan jika untuk maslahah: Yang berpendapat bahawa ianya makruh adalah Ibn Sirin, al-Sya’bi, Abu Hanifah, Malik, al-Thauri, Syafie. Namun demikian sebahagian mereka mengecualikan dan berpendapat jika percakapan itu untuk maslahah maka ianya tidak makruh (iaitu seperti menjawab salam, menjawab bersin, menyuruh kebaikan dan mencegah mungkar dan sebagainya) sebagaimana kata Ishaq ‘’sekiranya untuk maslahah seperti menjawab salam dan menyuruh kepada kebaikan maka ianya tidak makruh…”. 

3) Makruh ketika Iqamah dan tidak makruh ketika Azan: Dan ada juga fuqaha’ yang berpendapat makruh bercakap-cakap ketika iqamah tetapi tidak makruh (dibolehkan berkata-kata) ketika azan, dan pendapat ini masyhur pada Imam Ahmad. (lebih lanjut - rujuk Fathul Bari syarah Sahih Bukhari oleh Ibn Rajab al-Hanbali, jilid 4, m/s 224, bab ‘’berkata-kata ketika azan’’)

Pendapat yang terpilih adalah pendapat yang pertama iaitu dibolehkan berkata-kata ketika azan selama mana menjaga adab-adab ketika mendengar azan, kerana tiada dalil yang jelas dan kuat menyatakan ianya tertegah.

Kita dapat lihat di sini, tiada para fuqaha’ mengatakan yang haram berbual-bual ketika azan dikumandangkan.

Hukum menjawab azan

Imam as-Son'ani dalam Subulas Salam menyebut:

"Dan telah berbeza pendapat (di kalangan para ulama) tantang kewajipan menjawab azan…. Jumhur ulama' berpendapat tidak diwajibkan. Mereka berdalilkan dengan satu perbuatan Nabi saw suatu ketika baginda mendengar tukang azan melaungkan takbir, baginda bersabda : "(kamu berada) atas Fitrah." ketika baginda mendengar syahadah, baginda bersabda : "Kamu selamat daripada neraka." (Hadith Riwayat Imam Muslim, Kitab Solat, hadis no. 575). Jumhur Ulama berkata : "Jika menjawab azan itu wajib, sudah pasti Nabi saw akan menyahut azan tersebut sepertimana yang dilaungkan oleh muazzin. Maka apabila (terdapat perbuatan Nabi yang tidak menyahud azan seperti laungan muazzin) menjadi tanda bahawasanya arahan (menjawab azan seperti hadith dari Abi Sa'id) menunjukkan kepada sunat atau istihab..." (rujuk Subulas Salam, as-Son’ani, bab ‘’apa yang dikata pabila mendengar azan’’, jilid 1, m/s 428)

1109. Soalan : Ustaz saya ingin bertanya kalau kita musafir,kasatu negara, tinggal di situ salama 5 mlm, lepas tu terbang lagi ka satu negara dan tinggal 3 mlm.bagaimana nak tunaikan solat jamak, ada yg di bolehkan pada negara yg pertama dan negara yg kedua tidak di bolehkan jamak? Mohon penjelasan, t.kasih.

Jawapan :

Dalam mazhab Syafie jika sudah niat bila sampai hendak menetap lebih daripada 3 hari tak boleh solat jamak dan qasar setelah sampai ke distinasi. Tetapi jika berlepas ke negara lain selepas itu boleh solat jamak dan qasar.

Jika kita berhasrat tinggal di negera A , 5 Hari baru kita berlepas ke negara B , maka bila sampai di negara A maka kita solat tamam. Apabila kita mula bertolak ke negara B maka kita boleh solat jamak dan qasar .

Dalam mazhab Syafie maksud 3 hari itu tak termasuk hari sampai dan hari bertolak balik. Contoh jika kita bertolak hari Ahad sampai ke negara A hari isnin, maka kita boleh solat jamak dan qasar pada hari isnin, selasa, rabu , khamis dan jumaat (hari bertolak balik).

Dalam membicarakan solat jamak dan qasar untuk orang musafir terdapat khilaf ulama ada ulama yang membenarkan melebihi 3 hari berdasarkan hadis sahih daripada Rasulullah SAW. 

Dalil mensyari'atkan Solat Qasar.

1. Firman Allah Subhanahu waTa'ala: Dan apabila kamu musafir di muka bumi, maka kamu tidaklah berdosa "mengqasarkan" (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. (Surah an-Nisaa' 04 ayat 101)

2. Ya'laa bin Umayyah berkata: Aku pernah bertanya kepada Umar al-Khattab radiallahu-anhu berkenaan firman Allah - "maka kamu tidaklah berdosa mengqasarkan (memendekkan) sembahyang jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir" ; sedangkan pada masa sekarang manusia telahpun berada dalam keadaan aman. Umar menjawab: Aku sendiri pernah merasa hairan juga seperti kamu oleh itu aku telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu-Alaihi Wasallam tentang hal ini lalu baginda bersabda:" Itu adalah sedeqah yang diberikan oleh Allah Azza waJalla kepada kalian maka terimalah sedekahNya itu." (Hadis riwayat Imam Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah dan Abu Daud, Sunan Abu Daud - no: 1156.)

Dari ayat al-Qur'an dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas, para ilmuan menetapkan bahawa solat boleh di qasar apabila sahaja seseorang itu berada dalam perjalanan yang keluar dari tempat asalnya sehinggalah dia kembali semula ke tempat asalnya itu. Dua dalil di atas jelas mensyari'atkan kebolehan mengqasar solat apabila seseorang itu berada dalam perjalanan tanpa sebarang syarat atau keadaan tambahan .[Imam Ibnu Taimiyah - Majmoo al-Fatawa, 22/291, Imam Ibnu Qudamah - al-Mughni, 2/259, Shaikh Muhammad Abduh dan Rashid Risda - Tafsir al-Manar, surah ke-4, ayat 101, Prof. Hamka - Tafsir al-Azhar, 2/1389 ; Prof. Dr. Hasbi as-Shiddieqie - Koleksi Hadith-hadith Hukum, 4/369, Shaikh Sayid Sabiq - Fiqh-us-Sunnah, 2/214.]

3. Anas bin Malik radiallahu-anhu menerangkan: Kami pernah musafir bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah. Selama dalam musafir itu baginda melakukan solat secara dua raka'at (qasar kecuali Maghrib) sehingga kembali ke Madinah. Orang bertanya: Apakah kalian sempat menginap di Kota Mekah ? Anas menjawab: Kami menginap di Kota Mekah selama 10 hari. [Maksud atsar sahabat dari Sahih Bukhari - no: 1009.]

4. Jabir bin Abdillah radiallahu-anhu menerangkan: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bermukim di Tabuk selama 20 hari (dan baginda) mengqasarkan solat. " [Maksud atsar sahabat riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, Sunan Abu Daud - no: 1191.]

Dalil-dalil ketiga dan empat menerangkan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan solat-solatnya secara qasar tanpa mengira bilangan hari dia berada dalam perjalanan atau duduk di destinasinya. Hadis ketiga ialah musafir kerana ibadah haji, hadis keempat ialah musafir kerana perang. Dua suasana berlainan ini menunjukkan bahawa tiada perbezaan antara qasar kerana perang atau selain dari perang. Wallahu a'lam

1110. Soalan : Ustaz, orang yg masih hidup di bin binti kepada bapanya. Adakah diwajibkan di bin binti kepada ibunya setelah meninggal? Harap dapat ustaz jelaskan. Terima kasih.

Jawapan :

Nabi Muhammad SAW Mengharuskan Talqin 

Mari kita singkap hadis Nabi Muhammad SAW sendiri menyuruh amalan talqin yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu’jam Soghir dan Mu’jam Kabir daripada Abi Umamah Al-Bahily berkata :

إذا أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصنع بموتانا، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يستوي قاعداً، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون، فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرءان إماماً فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لُقّن حجته، قال [أي أبو أمامة]: فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يُعرف أمه، قال: ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء" . 

Yang bermaksud : "Apabila aku mati nanti, lakukan padaku sepertimana yang disuruh oleh Rasulullah agar dilakukan kepada mayat, Rasulullah telah memerintah kita dengan sabda baginda: 

“ Apabila matinya seorang daripada kalanganmu, maka tanamlah dan berdirilah seorang di kalangan kamu semua pada bahagian kepala dikuburnya kemudian katakan Wahai si fulan anak si fulanah (binti ibunya), orang itu mendengarnya tetapi dia tidak akan menjawab, kemudian katakan Wahai fulan anak fulanah maka dia duduk, kemudian katakan Wahai fulan anak fulanah maka dia berkata semoga Allah merahmati kamu tetapi kamu semua tidak merasai (apa yang telah berlaku pada si mayat), maka hendaklah dikatakan :

Ingatlah apa yang telah menyebabkan kamu dilahirkan ke dunia iaitu syahadah tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu hambaNya dan rasulNya dan engkau telah meredhai dengan Allah sebagai Tuhanmu dan Islam itu agamamu dan Muhammad itu Nabimu dan al-Quran itu petunjukmu maka malaikat mungkar dan nakir akan mengambil tangannya lantas berkata :" Ayuh bersama kami bawakan kepada siapa yang telah ditalqinkan hujahnya” 

Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah! “Bagaimana sekiranya tidak diketahui nama ibunya? 

Rasulullah menjawab “Maka hendaklah dinasabkan kepada ibu manusia iaitu Hawa dengan mengatakan Wahai si fulan anak Hawwa.” (Hadith riwayat Imam Al-Hafiz Tabarani Dalam kitabnya Mu'jam Soghir Wal Kabir). 

Hadis yang mengharuskan talqin diatas telah disolehkan sanadnya (ulama hadis menyatakan hadis itu boleh digunakan) oleh Imam Muhaddith dari kalangan ulama hadith iaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqolany dalam kitab beliau berjudul At-Talkhis Al-Habir. 

Sepertimana yang juga dibawah Kitab Al-Majmuk oleh Imam Nawawi pada jilid 5 muksurat 243 : وإسناده صالح وقد قواه الضياء في أحكامه Yang bermaksud : “ Sanad hadis ini adalah boleh digunakan dan hadis ini telah dikuatkan oleh Imam Al-Hafiz Ad-Dhiya’ dalam kitabnya Ahkam”. 

Maka hadis Nabi Muhammad ini jelas mengharuskan amalan talqin sepertimana juga para Ulama Salafus soleh berpegang dengan hukum mengenainya. Tiada seorangpun ulama islam yang mu’tabar mengingkari amalan talqin ini kecuali sebilangan kecil ajaran sesat di zaman kini yang suka sangat memecah belahkan umat islam dengan mendakwa amalan talqin adalah satu bid’ah yang teramat buruk dan siapa melakukan talqin maka dia sesat dan akan masuk Neraka Jahannam. 

Disini dibawa kata-kata ulama islam ahli sunnah Wal Jamaah mengharuskan amalan talqin dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafie dan juga tidak lupa dari mazhab Hambali . 

Mazhab Islam Mengharuskan Talqin 

Mazhab Al-Hanafi Mengharuskan Talqin :

1-Berkata As-Syeikh Al-Alim Abdul Al-Ghony Al-Ghonimy Ad-Dimasyqy Al-Hanafi dalam kitab beliau berjudul Al-Lubab Fi Syarhil Kitab pada jilid 1 mukasurat 125 menyatakan : : "وأما تلقينه (أي الميت) في القبر فمشروع عند أهل السنة لأن الله تعالى يحييه في قبره". 

“Manakala hukum mentalqin mayat pada kubur adalah merupakan syariat islam disisi Ahli Sunnah Wal Jamaah kerana Allah Ta’ala menghidupkannya dalam kuburnya”. 

Telah jelas bahawa dalam mazhab Hanafi amalan talqin adalah diharuskan bahkan disyariatkan.

Mazhab Maliki Mengharuskan Amalan Talqin 

1- Imam Al-Qurtuby Al-Maliky pengarang kitab tafsir terkenal telah menulis satu bab yang khusus mengenai amalan talqin disisi mazhab Maliki dalam kitab beliau berjudul At-Tazkirah Bil Ahwal Al-Mauta Wal Akhiroh pada mukasurat 138-139 : باب ما جاء في تلقين الإنسان بعد موته شهادة الإخلاص في لحده 

Di dalam bab itu juga Imam Qurtuby telah menjelaskan amalan talqin dilakukan oleh para ulama Islam di Qurtubah dan mereka mengharuskannya. 

Dalam mazhab Maliki juga bercanggah dengan mereka yang mengharamkan amalan talqin. 

Mazhab Syafi’e Mengharuskan Dan Mengalakkan Amalan Talqin 

1- Imam An-Nawawi As-Syafi’e menyatakan dalam kitab beliau berjudul Al-Majmuk pada jilid 5 mukasurat 303-304 : قال جماعات من أصحابنا يستحب تلقين الميت عقب دفنه" ثم قال: "ممن نص على استحبابه: القاضي حسين والمتولي والشيخ نصر المقدسي" 

Yang bermaksud : “ Telah menyatakan oleh ramai para ulama dari mazhab Syafi’e bahawa disunatkan talqin pada mayat ketika mengebumikannya”. Kenyataan mazhab Syafi’e dari kitab yang sama : "وسئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله عنه فقال: التلقين هو الذي نختاره ونعمل به" Imam Nawawi menyatakan : “ Telah ditanya kepada As-Syeikh Abu Amru Bin As-Solah mengenai talqin maka beliau menjawab Amalan talqin merupakan pilihan kita (mazhab Syafi’e) dan kami beramal dengannya” . 

2- Imam Abu Qosim Ar-Rofi’e As-Syafi’e menyatakan dalam kitab beliau berjudul Fathul ‘Aziz Bi Syarhi Al-Wajiz tertera juga pada bawah kita Al-Majmuk oleh Imam Nawawi pada jilid 5 mukasurat 242 : "ويستحب أن يُلقن الميت بعد الدفن فيقال: يا عبد الله بن أمة الله ..." إلى اخره . 

Yang bermaksud : Digalakkan dan disunatkan mentalqin mayat selepas mengebumikannya dan dibaca : Wahai hamba Allah binti hamba Allah…(bacaan talqin). Di malaysia kita umat islam kebanyakannya berpegang dengan mazhab Syafi’e. Lantaran itu hukum talqin adalah harus berdalilkan dari hadith Nabawi. 

Mazhab Hambali Mengharuskan Talqin 

1- Imam Mansur Bin Yusuf Al-Buhuty Al-Hambaly menyatakan hukum pengharusan talqin dalam kitab beliau berjudul Ar-Raudul Mari’ mukasurat 104. 2- Imam Al-Mardawy Al-Hambaly dalam kitabnya Al-Insaaf Fi Ma’rifatil Rajih Minal Khilaf pada jilid 2 mukasurat 548-549 menyatakan : "فائدة يستحب تلقين الميت بعد دفنه عند أكثر الأصحاب" Yang bermaksud : “ Kenyataan yang penting : Disunatkan hukum talqin mayat selepas mengkebumikannya disisi kebanyakan ulama ( selainnya hanya mengaruskan sahaja).