Saturday, October 4, 2014

Tanyalah Ustaz Siri 165 ( Korban Kambing Boleh Di Kongsikan, Sembelihan Orang Yahudi, Doa Makan Hadis Dhaif, Wanita Kurang Akal Dan Agama Dan Hukum Kawin Paksa.)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيم  


Segala puji bagi Allah, Rabb sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat. 


Sahabat yang dirahmati Allah,    

Tanyalah Ustaz Siri 165 adalah menjelaskan persoalan korban kambing boleh di kongsikan, sembelihan orang Yahudi, doa makan hadis dhaif, wanita kurang akal dan agama dan hukum kawin paksa.

781. Soalan :Ustaz..boleh tak kalau kita nak buat korban kambing share 4 atau 5 org? dengar kalau nak korban kambing tak boleh share kene buat seorang saja.

Jawapan : 

Seekor kambing cukup untuk korban satu keluarga, pahalanya mencakup seluruh anggota keluarga meskipun jumlahnya ramai, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Abu Ayyub radhiyallahu’anhu yang mengatakan,

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
”Pada masa Rasulullah Sallallahu ’Alaihi Wasallam seseorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya.” (HR. Tirmidzi, ia menilainya shahih, Minhaajul Muslim, Hal. 264 dan 266).

Oleh kerana itu, tidak selayaknya seseorang mengkhususkan korban untuk salah satu anggota keluarganya tertentu. Misalnya, korban tahun ini untuk bapanya, tahun depan untuk ibunya, tahun berikutnya untuk anak pertama, dan seterusnya. Sesungguhnya karunia dan kemurahan Allah sangat luas maka tidak perlu dibatasi.

Bahkan Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam berkorban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Suatu ketika Rasulullah hendak menyembelih kambing korban, sebelum menyembelih Rasulullah mengatakan,

اللّهُمّ هَذَا عَنِّي، وَعَمَّنْ لَـمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي

“Ya Allah ini –korban– dariku dan dari umatku yang tidak berkorban.” (HR. Abu Daud, no.2810 dan Al-Hakim 4:229 dan dishahihkan Syekh Al-Albani dalam Al Irwa’ 4:349).

Berdasarkan hadis ini, Syekh Ali bin Hasan Al-Halaby mengatakan, “Kaum muslimin yang tidak mampu berkorban, mendapatkan pahala sebagaimana orang berkorban dari umat Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wa sallam.” (Ahkamul Idain, Hal. 79)

Adapun yang dimaksud: “…kambing hanya boleh untuk satu orang, lembu untuk tujuh orang, dan unta 10 orang…” adalah peruntukkan (perbelanjaan) mengadakannya. Kos peruntukan kambing hanya boleh dari satu orang, kos peruntukan lembu hanya boleh dari maksima tujuh orang dan korban unta hanya boleh dari maksima10 orang.

Batasan “anggota keluarga” yang tercakup dalam pahala berkorban

Siapa saja anggota keluarga yang tercakup dalam kegiatan berkorban seekor kambing?

Ulama berselisih pendapat tentang batasan “anggota keluarga” yang mencukupi satu haiwan korban.

Pertama, masih dianggap anggota keluarga, jika terpenuhi 3 hal: tinggal bersama, ada hubungan kekerabatan, dan sohibul korban menanggung nafkah semuanya. Ini adalah pendapat Madzhab Maliki. Sebagaimana yang ditegaskan dalam At-Taj wa Iklil –salah satu kitab Madzhab Maliki- (4:364).

Kedua, semua orang yang berhak mendapatkan nafkah sohibul korban. Ini adalah pendapat ulama mutaakhir (kontemporer) di Madzhab Syafi’i.

Ketiga, semua orang yang tinggal serumah dengan sohibul korban, meskipun bukan kerabatnya. Ini adalah pendapat beberapa ulama syafi’iyah, seperti As-Syarbini, Ar-Ramli, dan At-Thablawi. Imam ar-Ramli ditanya:

Apakah boleh dilaksanakan ibadah korban untuk sekelompok orang yang tinggal dalam satu rumah, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan di antara mereka?

Ia menjawab, “Ya boleh dilaksanakan.” (Fatawa Aar-Ramli, 4:67)

Sementara Al-Haitami memberi komen fatwa Ar-Ramli, dengan mengatakan,

“Mungkin maksudnya adalah kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Boleh juga yang dimaksud dengan ahlul bait (keluarga) di sini adalah semua orang yang mendapatkan nafkah dari satu orang, meskipun ada orang yang aslinya tidak wajib dinafkahi. Sementara perkataan sahabat Abu Ayub: “Seorang (suami) menyembelih seekor kambing sebagai korban bagi dirinya dan keluarganya” memungkinkan untuk difahami dengan dua makna tersebut. Boleh juga difahami sebagaimana zahir hadis, yaitu setiap orang yang tinggal dalam satu rumah, interaksi mereka jadi satu, meskipun tidak ada hubungan kekerabatan. Ini merupakan pendapat sebagian ulama. Akan tetapi terlalu jauh (dari kebenaran). (Tuhfatul Muhtaj, 9:340).

Kesimpulannya, sebatas tinggal dalam satu rumah, tidak boleh dikatakan sebagai ahli bait (keluarga). Batasan yang mungkin lebih tepat adalah batasan yang diberikan ulama Madzhab Maliki. Sekelompok orang boleh tercakup ahlul bait (keluarga) korban, jika mmenuhi tiga syarat: tinggal bersama, ada hubungan kekeluargaan, dan tanggungan nafkah mereka sama dari ketua keluarga.

Wallahu a’lam.

782. Soalan : ustaz, kawan saya tinggal di London ingin bertanya... Katanya ada orang Islam di sana mengatakan bahawa sembelihan orang Yahudi boleh dimakan kerana mereka ahli kitab, betul ke ?

Jawapan : 

Sembelihan Yahudi ahli kitab boleh di makan oleh umat Islam tetapi adakah Yahudi sekarang ini ahli kitab? Golongan Yahudi sekarang ini bukan saja meninggalkan kitab Taurat malah mereka berpegang pada fahama zionis, sosialis, athies dan ajaran yang menyempang jauh daripada ajaran kitab Taurat. Untuk digelar ahli kitab , sesorang Yahudi dan Nasrani (kristian) itu mestilah berpegang teguh dengan ajaran agama samawi masing-masing, adapun, jika mereka berpegang dengan ajaran palsu hari ini di campur pula dengan tidak mengendahkan hal ehwal hukum agama mereka. Mereka tidaklah layak di gelar Ahli KItab lagi.

Kumpulan ini berpegang kepada athar dari Sayyidina Ali k.wj yang menyebut tentang Yahudi Bani Taghlib dengan katanya :

إنهم لم يأخذوا من النصرانية إلا شرب الخمر وأكل الخنزير

Ertinya : "Mereka tidak mengambil apa-apa dari ajaran Nasrani kecuali untuk minum arak dan memakan babi" ( Rujuk : Al-Majmu' oleh Imam An-Nawawi, 9/74)

Ini bermakna Ali r.a seolah-olah tidak setuju dgn pengiktirafan ahli kitab kepada mereka yang tidak berpegang dgn sepenuhnya.

Ia juga berdasarkan athar :-

عن نافع مولى ابن عمر: أنه كان إذا سُئِل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنات، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله (انظر: البخاري مع الفتح "9/416" حديث "5285" باب قول الله تعالى: (ولا تُنْكِحُوا المشركاتِ حتى يُؤْمِنَّ..) من كتاب الطلاق، وانظر: تفسير ابن كثير "1/258"، ط الحلبي. وتفسير القرطبي "3/68" ط. دار الكتب).

Ertinya : Ibn Umar ditanya berkenaan hukum berkahwin dengan ahli kitab nasrani dan yahudi, maka dia berkata : " Sesungguhnya Allah mengharamkan berkahwin dengan kaum wanita musyrik, dan tidak ku ketahui syirik yang terbesar daripada seorang wanita berkata : " tuhannya Isa, dan dia pula hamba dari hambar Allah. ( Rujuk Fath al-Bari, haditth no 5285)

Justeru, ini seolah menunjukkan bahawa Yahudi telah menyempang ajaran kitan taurat dan Kristian yang mempercayai triniti seolah-olah telah terkeluar dari ajaran kelas ahli Kitab iaitu nasrani kerana kekarutan mereka. Terutamanya Kristian di zaman ini yang kebanyakkan adalah athies dan hanya nama sahaja Kristian tetapi tiada berpegang dgn ajarannnya. Oleh itu sembelihan mereka tak halal di makan kerana kebanyakkan mereka adalah syirik kepada Allah SWT.

783. Soalan : Baca doa makan (Allahumma Baariklana....) adakah bid'ah.?..saya pun pening dah ni..saya mohon ustaz tolong jelaskan.. Terima kasih ustaz..

Jawapan : 

Ramai kaum muslimin yang membaca doa dengan susunan berikut sebelum makan :

1. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار

Namun tidak sedikit pula yang membaca doa sebelum makan dengan susunan doa lainnya 

2. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

Susunan doa yang pertama ulama memang menilai hadits itu dhaif karena dalam perawinya ada yang bernama Muhammad bin Abi az-Za’iza’ah yang dinilai munkarul hadits oleh Abu Hatim.

Secara sanad memang boleh dibilang tidak marfu’ akan tetapi ada riwayat lain yang mauquf dari Urwah bin Zubair yang diriwayatkan imam Malik bin Anas dalam kitab Muwatha’nya juz 2 halaman 934. 

Ada lagi dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Abdullah dari ayahnya imam Ahmad bin Hanbal dala Zawaid al-Musnad, Ibnu Adi mendhaifkan sanad ini karena ada perawi majhulnya dari Ali bin Abi Thalib. 

Namun syaikh Ahmad Syakir menilainya Hasan ketika mentahqiqnya. Maka hadits susunan pertama jika mengikuti syaikh Ahmad Syakir menjadi HADITH HASAN LI GHOIRIHI

Sedangkan hadits dengan susunan yang kedua, maka imam at-Tirmidzi menilainya HADITH HASAN. 

Hukum makan ini bukan wajib atau pun sunnah, melainkan mubah namun akan menjadi sunnah jika diniatkan untuk melaksanakan perintah Allah dan niat supaya kuat dalam ta’at dan beribadah. Tata cara makan pun tidak ada yang diatur secara wajib, nabi mencontohkan tata caranya supaya umatnya melakukan dengan cara terbaik bukan suatu tata cara yang diwajibkan yang apabila tidak melakukan hal itu akan berdosa dan masuk neraka. Dalam masalah doa pun jika berdoa dengan doa selain yang ma-tsur dari Nabi, maka tidaklah berdosa namun yang paling afdhal adalah memang mengamalkan doa yang ma-tsur. 

Doa dianjurkan untuk dilakukan pada bila-bila masa pun dan di manapun saja...kecuali doa-doa yang ada dalam ibadah mahdah, maka wajib melakukan dan mengamalkan doa yang warid atau ma-tsur dari Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam. 

Ramai di kalangan para sahabat kita yang berkongsikan bahawa amalan membaca doa makan sebagaimana yang selalu dibaca oleh masyarakat awam, iaitu doa 'Allahumma baariklana fiimaa razaqtana..' adalah tidak sahih. Bila di buat kajian terdapat riwayat-riwayat yang menyebutkan doa ini. Di antaranya hadis mauquf:

عَنِ ابْنِ أَعْبُدَ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَا ابْنَ أَعْبُدَ هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الطَّعَامِ قَالَ قُلْتُ وَمَا حَقُّهُ يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا قَالَ وَتَدْرِي مَا شُكْرُهُ إِذَا فَرَغْتَ قَالَ قُلْتُ وَمَا شُكْرُهُ قَالَ تَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا
Dari Ibnu A'bud berkata, Ali bin Abu Thalib berkata: "Wahai Ibnu A'bud! Apakah kamu tahu hak makanan?" Dia bertanya: "Apakah haknya Wahai Ibnu Abu Thalib?" Dia menjawab: "Kamu membaca: BISMILLAHI ALLAHUMMA BARIK LANA FIMA RAZAQTANA (Dengan nama Allah, ya Allah berilah keberkahan pada kami, kepada apa yang telah engkau kurniakan kepada kami)." Ali radhiallah 'anhu bertanya: "Apakah kamu tahu bagaimana cara syukur jika kamu telah selesai?" Dia berkata: "Bagaimana cara syukurnya?" Ali radhiallah 'anhu menjawab: "Kamu membaca: ALHAMDULILLAH ALLADZI ATH'AMANA WA SAQANA (Segala puji bagi Allah, yang telah memberi makan kami dan memberi minum kami)." 
(Hadis Riwayat Ahmad: Musnad Ahmad, 2/329, Ahmad Syakir menyatakan isnadnya hasan)

Hanya sahaja riwayat-riwayat yang menyebutkan lafaz tambahan doa 'waqinaa 'azaab an naar' kebanyakannya status hadisnya adalah munkar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Adz-Zahabi (Mizan al-I'tidaal, 3/549) dan Ibn Hajar al-Asqalani (Lisan al-Mizan, 7/136) kecuali hadis maqthu' yang diriwayatkan di dalam Al-Muwattha' (no. 1675) dengan lafaz doa yang lebih panjang.

Dalam Islam apabila kita hendak berdoa boleh kita mengikut kehendak dan hajat kita sendiri. Cuma paling afdhal adalah kita berdoa mengikut amalan baginda ketika berdoa. Oleh itu janganlah dengan mudah kita membidaahkan amalan umat Islam ketika membaca doa makan. Jika kita tak mahu baca doa dan nak baca bismillah saja silakan tidak menjadi halangan.

Bagaimana dengan imam Ahmad bin Hanbal yang berdoa ketika sujud dalam solat dengan doa yang bukan ma-stur dari Nabi selama 40 tahun .

“Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Saya mendoakan al-Imam al-Syafi’i dalam shalat saya selama empat puluh tahun. Saya berdoa, “Ya Allah ampunilah aku, kedua orang tuaku dan Muhammad bin Idris al-Syafi’i.” (Al-Hafizh al-Baihaqi, Manaqib al-Imam al-Syafi’i, 2/254).


Wallahua'lam

784. Soalan : Ustaz apakah maknanya wanita kurang agama dan kurang akal?

Jawapan : 

Apakah maksud : “Wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya.” ?Dari Abdullah bin 'Umar r.a. katanya: Rasulullah SAW. bersabda : "Wahai kaum wanita, berdermalah kamu dan perbanyakkanlah meminta keampunan, kerana saya lihat jenismulah yang terbanyak dari isi neraka."

Maka bertanyalah seorang wanita cerdik, "Wahai Rasulullah, apa sebab kebanyakan kami ahli neraka?"

Jawab Rasulullah SAW. : "Kaum wanita suka mencerca dan mudah melupakan jasa suami, dan saya tidak melihat antara orang-orang yang kurang pandangan (akal) dan agama yang merosakkan jiwa seorang lelaki cerdik dan cermat, lebih daripada kaum wanita."

Katanya pula : "Apakah yang dimaksudkan dengan kurang pandangan (akal) dan kurang pandangan agama?"

Jawab Rasulullah SAW. : "Adapun kurang pandangan (akal) ialah kesaksian 2 orang wanita sama dengan seorang laki-laki, inilah maksud kurang pandangan (akal) ; dan pula wanita tidak solat beberapa malam dan tidak berpuasa (waktu haid dan nifas) di bulan Ramadhan. inilah maksud kurang agama." (Hadis Riwayat Muslim. Kitab Sahih Muslim (Bab Keimanan))

Rasulullah SAW. menjelaskan bahawa kekurangan akal wanita itu dilihat dari sudut ingatan yang lemah, maka dari itu kesaksiannya harus dikuatkan oleh kesaksian seorang wanita yang lain untuk menguatkannya, kerana boleh jadi dia lupa, lalu memberikan kesaksian lebih daripada yang sebenarnya atau kurang daripadanya, sebagaimana firman Allah S.W.T.:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi saksi yang kamu redhai, supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya.” (Surah. Al-Baqarah ayat 282)

Manakala, kekurangan agamanya adalah kerana dalam tempoh haid dan nifas, wanita meninggalkan solat dan puasa dan tidak mengqada (mengganti) solat yang ditinggalkannya selama tempoh haid atau nifas. Inilah yang dimaksudkan dengan kekurangan agamanya. Akan tetapi kekurangan ini tidak menjadikannya berdosa, kerana kekurangan tersebut terjadi berdasarkan aturan dari Allah S.W.T.

Dialah yang memberikan ketetapan hukum seperti itu sebagai wujud belas kasih kepada mereka dan untuk memberikan kemudahan kepada mereka. Ini kerana, jika wanita harus puasa ketika haid dan nifas, maka hal itu akan membahayakannya. Maka kerana rahmat Allah atas mereka, Dia tetapkan agar mereka meninggalkan puasa di saat haid dan nifas, kemudian mengqadanya bila telah suci.

Berkenaan tentang solat pula, ketika dalam tempoh haid, akan selalu ada unsur yang menghalangi kesucian (keluar darah dan seumpamanya, ia najis). Maka dengan rahmat dan belas kasih Allah S.W.T., Dia menetapkan bagi wanita yang sedang haid agar tidak mengerjakan solat dan demikian pula di saat nifas, Allah S.W.T. juga menetapkan bahawa ia tidak perlu diqada kerana ia akan menimbulkan kesulitan berat seperti solat berulang-ulang dalam satu hari satu malam sebanyak lima kali, sedangkan haid kebiasaannya seputar 7 & 8 hari bahkan kadang-kadang lebih! Demikian juga dengan nifas, kadang-kadang mencapai 40 hari.

Maka tidak wajar, andainya seorang lelaki beriman menganggap perempuan mempunyai kekurangan dalam setiap perkara dan lemah agamanya dalam segala hal. Kekurangan yang ada hanyalah kekurangan tertentu pada agamanya dan kekurangan khusus pada akalnya, iaitu yang berkaitan dengan validity kesaksian. 

Oleh itu, setiap muslim harus berlaku adil dan objektif dalam menginterpretasikan sabda Nabi SAW, dengan sebaik-baik tafsiran.
Wallahu ‘alam.

785. Soalan : Saya telah berkahwin secara paksa oleh bapa saya dan kami telah berkahwin selama 10 bulan tetapi tak hidup bersama suami. Saya tidak mencintainya dan saya bercadang mohon di ceraikan adakah saya berdosa kerana mohon cerai.? Minta ustaz berikan pencerahannya. Suami pun tak pernah memberikan nafkah zahir dan batin.

Jawapan. 

Sebenarnya ibu bapa tak boleh memaksa perkahwinan anak gadisnya jika tidak dapat persetujuan dari anaknya. Walaupun wali ada hak tetapi hak tersebut perlulah di gunakan sebaik-baiknya demi kebahagiaan anak perempuannya sendiri. Jika puan sudah tidak suka kepada suami puan maka boleh mohon di mahkamah syariah untuk khuluk (tebus talak) dan pualngkan semula mas kawin yang telah di berika oleh suami. 

Dalam hadis, apabila Fatimah binti Qais bertanya pendapat Nabi SAW mengenai Mu’awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm yang datang meminangnya, Nabi SAW menjawab:
“Adapun Abu Jahm dia tidak menurunkan tongkatnya dari bahunya. Sementara Mu’awiyah seorang yang miskin tiada berharta. Kahwinilah Usamah bin Zaid” (Hadis Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu perihal Abu Jahm dan Mu’awiyah yang menjadikan tidak sesuai untuk diterima pinangan mereka. Tidak menurunkan tongkat dalam hadis tersebut boleh jadi bermaksud sering bermusafir atau suka memukul wanita. Kemiskinan Mu’awiyah juga dimaklumkan oleh Nabi SAW untuk mengelakkan masalah. Bahkan Nabi SAW mencadangkan calon lain yang lebih baik.

Rumahtangga atau perkahwinan bukanlah penjara seksaan untuk seorang lelaki atau wanita. Ia sepatutnya dibina atas cinta dan kebahagiaan, bukan kebencian dan permusuhan. Jika kebencian dan permusuhan mengambil tempat, maka tiada ertinya lagi untuk sesuatu perkahwinan itu diteruskan. Ia akan lebih mengundang dosa daripada pahala. Ia akan merosakkan jiwa dan ketenteraman perasaan.

Hidup ini bukan sekadar untuk bertarung dengan masalah sebuah rumahtangga semata sehingga melupai tujuan kehidupan yang sebenar. Untuk itu, Islam mensyariatkan talak dan beberapa pintu lain seperti khuluk dan fasakh untuk memboleh seseorang keluar dari neraka kehidupan dan mencari ketenteraman yang baru. Islam tidak seperti sesetengah agama yang menganggap perkahwinan itu semestinya abadi dan tiada jalan keluar lagi sekalipun terpaksa hidup memamah derita.

Pemikiran sesetengah masyarakat Islam bahawa penceraian atau talak itu semua buruk adalah tidak benar. Talak atau cerai adakalanya disuruh oleh al-Quran, jika perkahwinan sudah tidak lagi membawa kebaikan. 

Firman Allah SWT maksudnya. : “Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu) kemudian mereka (hampir) habis tempoh idahnya maka bolehlah kamu pegang mereka (rujuk) dengan cara yang baik atau lepaskan mereka dengan cara yang baik, dan janganlah kamu pegang mereka (rujuk semula) dengan tujuan memberi mudarat, kerana kamu hendak melakukan kezaliman (terhadap mereka); dan sesiapa yang melakukan demikian maka sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat (hukum) Allah itu sebagai ejek-ejekan (dan permainan), dan kenanglah nikmat Allah yang diberikan kepada kamu, (dan kenanglah) apa yang diturunkan kepada kamu iaitu Kitab (Al-Quran) dan hikmat (sunnah), untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. dan bertaqwalah kepada Allah serta ketahuilah: sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya” (Surah al-Baqarah, ayat 231). (Surah al-Baqarah, ayat 231).

Wanita juga boleh memohon fasakh (bubar perkahwinan) atau khuluk (tebus talak) jika dia merasakan suaminya sudah tidak sesuai dengannya dan dia tidak mampu lagi menunaikan tanggungjawab sebagai isteri. Isteri Thabit bin Qais pernah datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu:

“Wahai Rasulullah! Aku tidak mempertikaikan Thabit bin Qais di sudut akhlak dan agamanya. Namun aku membenci kekufuran dalam Islam. Maka Rasulullah SAW pun bersabda: Mahukah engkau mengembalikan kebunnya? Jawabnya: “Ya”. Lalu Rasulullah bersabda kepada Thabit: Ambillah kebunmu dan talakkanlah dia” (Hadis Riwayat al-Bukhari).

Membenci kekufuran dalam Islam bermaksud penderhakaan terhadap suami yang akhirnya menyerupai kaum yang tidak beriman. Ada juga para ulama yang menafsirkan maksudnya dia terdesak menjadi kufur kerana ingin membebaskan diri dari suami. Kata al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi (meninggal 620H):

“Sesungguhnya wanita apabila membenci suaminya disebabkan akhlak atau rupa paras atau agama atau usianya yang tua atau lemah atau seumpamanya dan dia takut tidak dapat menunaikan perintah Allah dalam mentaati suami, maka harus baginya untuk khuluk (tebus talak) dengan bayaran gantian untuk dirinya. Ini berdasarkan firman Allah: (maksudnya): “jika kamu takut keduanya (suami isteri) tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa – mengenai bayaran (tebus talak) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya”(Surah al-Baqarah:229) (Ibn Qudamah, al-Mughni, 10/267, Kaherah: Hijr).

No comments:

Post a Comment